Från en förändringsledare till en annan – ett medskick in i framtiden

Efter sju intensiva år med mig vid rodret som VD är det dags för Donald Davies & Partners-koncernen att ta klivet vidare i sin utvecklingsresa. Det är dags för mig att lämna över stafettpinnen så att förändring och utveckling fortsätter med ny kraft och nya perspektiv. En förändring som får mig att reflektera över hur jag som ledare kan lägga upp bollen för nästa ledare? En frågeställning som det inte pratas så mycket om, trots att företagsledare, förändringsledare och projektledare hela tiden slutar, byts ut och går vidare.

Jag brukar inte vara sentimental utan vill allt som oftast mest blicka framåt. Men ibland är det värdefullt att ta en titt i backspegeln. Det har funnits många stolta ögonblick av förändring under dessa sju år som jag fått äran att vara VD för Donald Davies & Partners och dess dotterbolag. Vi har fokuserat och tydliggjort vårt erbjudande, både för våra konsulter och för våra kunder, och vi har etablerat oss som ett företag som kan det här med projekt och projektledning. Vi har startat två helt nya verksamheter – DD Rekrytering och DD Spring – för att möta våra kunders behov av kompetenta projektledare och andra projektresurser. Vi har stuckit ut hakan för att öka mångfalden inom vår bransch och vi har utvecklat disciplinen projektledning till att även alltid innefatta förändringsledarens perspektiv, med krav på verklig och långvarig förändring av varje projekt.

Mitt medskick till nästa kapten och alla förändringsledare
Nu finns det nya mål att sikta mot för Donald Davies & Partners och det är dags för nästa kapten att göra sin analys och ta sitt eget grepp om rodret. Det mest värdefulla jag kan bidra med – det jag tror en bra överlämning handlar om – är ett medskick om vilka kobbar och grund som hen bör undvika – och vilka hav och outforskade öar som kan vara värda ett besök. Här kommer de:

  • Digitaliseringen
    Låt förändringskulturen driva det digitala, och inte tvärt om. Fortsätt att ha människan och då även förändringsledningen i fokus. ”Culture beats strategy every time”, som 2018 års vinnaren av vårt eget projektledarstipendium Donald Davies Stipendium, Malin Klintborg från Lantmäteriet, uttryckte det. Gör fler projektledare till förändringsprojektledare! Dela med er av er förmåga!
  • Gigitaliseringen
    Gigitaliseringen kommer att förändra marknaden. Flexibilitet värderas högt och att vara sin egen chef med friheten att jobba när man vill och var man vill, blir en självklarhet. Det här kräver en tydlig värdegrund med enkla principer som är inspirerande att efterleva och samtidigt ger trygghet. Ge trygghet!
  • Hållbarheten
    Ett hållbart förhållningssätt i affären tillsammans med mångfald blir ett måste, och att skapa långsiktig hållbarhet kräver att bryta mönster. Att bryta mönster kräver mod. Ha mod!

Tack för sju fantastiskt givande och utmanande år, och lycka till i framtiden.

Pernilla Lundin

Avgående VD, Donald Davies & Partners

PS. Den som tillfälligt kommer att ta rodret tills ny kapten är utsedd och vara tf. VD är vår partner Mikael Ölund.

Läs även:
Varför ska vi be feedback? (Malin Klintborg, Donald Davies Stipendiat 2018)
Trender 2019: Gigitalisering förändrar marknaden (DD Spring)
Mångfald = ökad lönsamhet (DD Spring)

Relaterade Insights & Nyheter