Finalisterna till Donald Davies Stipendium 2022!

Donald Davies Stipendium tilldelas årligen en projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett till synes omöjligt, omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn. Här presenterar vi årets finalister!

För femte året i rad delas nu Donald Davies Stipendium ut till en föredömligt god ledare som gjort ett starkt intryck inom både projekt och verksamhet. Bakom stipendiet, som är öppet för alla, står Donald Davies & Partners. Samarbetspartner är Svenskt Projektforum.

Vinnare utses den 25 maj på Donald Davies Insights Webinar! Välkommen med din anmälan!

PETRA MALMSTRÖM

Uppdragschef, Tyréns AB

Petra Malmström, uppdragschef på Tyréns AB har drivit projektet av en ny motorvägsträckning av E20 mellan Bälinge och Vårgårda. Den nya motorvägssträckan på 15 km har byggts ut med planskilda korsningar och en mittremsa med vägräcke samt viltstängsel. Projektet ligger i en mycket känslig naturmiljö där flera olika typer av åtgärder för fauna och våtmarker har utförts. Projektet har skapat ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Petra har genom ett stort driv och engagemang satt sig in i problematiken och fått en förståelse för kundens behov och därav löst uppgiften på ett strukturerat sätt. Eftersom projektet var tidspressat försökte Petra ligga steget före för att minska överraskningar och stressen för projektmedlemmarna och kunden.

Berätta kort om dig själv och vad du arbetar med just nu?

– Jag är 50 år och bor i Bankeryd strax utanför Jönköping. Jag jobbar som uppdragschef med projekteringsuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn, väg- och järnvägsprojekt.

Vad tänkte du när du fick veta att du är en av finalisterna till Donald Davies Stipendium?

– Först blev jag förvånad och överraskad att just jag var en av dem. Jag kände mig väldigt hedrad och otroligt glad!

Vilka är de viktigaste egenskaperna en projektledare bör ha, enligt dig?

– Att kunna kommunicera och ställa frågor så att vi får en enhetlig bild. Sedan måste du förstå kundens behov och sätta dig in i dennes problematik, men också vara prestigelös för att kunna bygga förtroende.

Vad ser du som den mest intressanta trenden inom projektledning idag?

– Just nu ser jag en trend där man registrerar kommunikation och framdriften med hjälp av 3D-modeller för att kunna se hur projektet växer fram inom alla byggdelar och i projektet som helhet. Det kan ge oss en förståelse för utmaningarna i utformningar både internt och externt.

Foto: Tomas Magnusson

 

ANETTE GRANSTRÖM, CAMILLA HANKE SÖNNERQVIST & MARIO RIVERA

Projektledare, Uppsala Kommun, Region Uppsala

Projektledartrion Anette Granström, Camilla Hanke Sönnerqvist och Mario Rivera har tillsammans drivit Projekt Uppsala Spårväg, som är ett gemensamt projekt mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Projektets långsiktiga mål är att implementera spårväg, ett helt nytt trafikslag, i kommunen. Till 2021 var uppdraget att lägga fast förutsättningarna i ett beslutsunderlag till politiken inför ett genomförandebeslut. Projektledartrion har gemensamt lyckats skapa ett projekt, över befintliga organisationsgränser, som ser till helheten och jobbar mot ett och samma mål. De fattade genomförandebeslutet kommer i sin tur att leda till en miljöanpassad, växande stad med hållbart resande.

Berätta kort om er själva och vad ni arbetar med just nu?

– Camilla och Mario arbetar nu vidare med projektets nästa fas som handlar om att strukturera och sätta grunden för upphandling och uppbyggnad av organisationen under genomförandet, samt säkerställa att spårvägen blir en väl integrerad del av staden. Anette har avslutat sin del i projektet och jobbar nu vidare i sitt eget konsultföretag.

Vad tänkte ni när ni fick veta att ni är en av finalisterna till Donald Davies Stipendium?

– Stolthet är ordet som sammanfattar vår gemensamma känsla! Det har varit ett hårt arbete att komma såhär långt och att få äran att vara en av finalisterna ingjuter en känsla av erkännande att vi verkligen lyckats med något svårt.

Vilka är de viktigaste egenskaperna en projektledare bör ha, enligt er?

– Förmågan att kommunicera är en avgörande del i att vara en bra projektledare. Ödmjukhet och att vara öppen för andras inspel och kunskap är väldigt viktigt. Tålamod för att arbeta systematisk med uppföljning av risker, ekonomi och tidplan, är en grundförutsättning när olika organisationer ska åstadkomma saker tillsammans.

Vad ser ni som den mest intressanta trenden inom projektledning idag?

– Digitaliseringen har gjort det möjligt att bredda ett projektteam med kompetens från hela världen. Vi är inte längre låsta av att sitta i samma rum för en workshop utan kan genomföra den minst lika bra via datorn. Det öppnar upp för helt andra möjligheter än tidigare. Delat ledarskap ser vi också som en trend som kommer att öka! Det är en framgångsfaktor för att kunna hantera stora och komplexa projekt, eftersom det ökar flexibiliteten, robustheten och möjligheten för snabb styrning i projektet!

Foto: Göran Ekeberg

 

PATRIK VON KELLAUER

Senior Project Manager, Stora Enso

Patrik von Kellauer, Senior Project Manager på Stora Enso, har tillsammans med sitt projektteam drivit ett merger-projekt inom Stora Enso där tre legala enheter skulle bli en. Leveransen har inkluderat flera internationella och nationella team med ansvar inom Operations, Finans, IT, HR, Kommunikation och andra funktioner. Efter sammanslagningen får verksamheten fler nya enhetliga system och arbetsprocesser för att bli ett ännu starkare ”one team” inom den gemensamma organisationen. Att arbeta som ett one team över nationsgränser och mellan divisioner har varit ett av Patriks mål och mantran under leveransen.

Berätta kort om dig själv och vad du arbetar med just nu?

– Jag är bosatt i Stockholm med världen som arbetsplats. Just nu säkrar vi upp de sista delarna i det nämnda merger-projektet, samtidigt som jag börjar förbereda mig för ett nytt projekt inom hållbarhet.

Vad tänkte du när du fick veta att du är en av finalisterna till Donald Davies Stipendium?

– Wow! Bara att min chef Katja Siekkeli lyfte fram mig i denna process gjorde att jag blev väldigt tacksam och rörd. Att sedan få bli en av de slutgiltiga finalisterna betyder otroligt mycket då de utmaningar vi lyckats lösa inom projektet varit bland det tuffaste jag jobbat med under min karriär. Stort tack till alla! 

Vilka är de viktigaste egenskaperna en projektledare bör ha, enligt dig?

– Att leva efter en one team-filosofi. Att kunna lyssna, kommunicera och anpassa sig efter förutsättningar, samt att hela tiden ha slutmålet/leveransen i fokus – och hur vi kan nå dit på ett hållbart sätt!

Vad ser du som den mest intressanta trenden inom projektledning idag?

– Utvecklingen går fort och det händer otroligt mycket hela tiden. Vi behöver kunna ta till oss nya trender och samtidigt behålla det som fungerar. Som alltid behöver vi projektledare kunna lyssna, kommunicera och vara anpassningsbara. Ett exempel är nu när många av oss jobbat på distans och vi går tillbaka till en mer fysisk vardag; hur kan vi integrera det bästa av dessa två världar och maximera output?

Foto: Göran Ekeberg

 

Läs mer om Stipendiet och juryn som utser vinnaren här!

Relaterade Insights & Nyheter