Här är finalisterna till Donald Davies Stipendium 2019!

”En projektledare som gjort det omöjliga möjligt i ett omfattande projekt”. Donald Davies Stipendium tilldelas årligen en projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett till synes omöjligt, omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn. En föredömligt god ledare som gjort ett starkt intryck inom både projekt och verksamhet. Bakom stipendiet står Donald Davies & Partners. Vinnaren utses på Svenskt Projektforums Projektverktygsdagen 10 maj i Stockholm.

ANNIKA HULTQVIST VINNARE AV DONALD DAVIES STIPENDIUM 2019

Läs mer om Stipendiet och juryn som utser vinnaren här!

 

ANNIKA HULTQVIST

Projektledare, Sandvik Coromant

Annika projektleder en global utrullning av en ny ERP-systemlösning för alla säljkontor hos Sandvik Coromant. Förändringen berör 46 marknader och innebär bland annat mappning av nuläget och nya arbetsflöden. Annika har lyckats med att transformera ett komplext förändringsprojekt i en global organisation från ett IT-projekt bland andra, till ett strategiskt affärsinitiativ. Tack vare Annikas engagemang, drivkraft och kunskap är projektet idag en väloljad maskin som levererar utrullningar enligt plan. Den bestående nyttan i verksamheten är bland annat en standardiserad säljprocess samt ökad transparens i hela värdekedjan.

Berätta om dig själv och vad du arbetar med just nu?
Jag är Annika från Sandvik Coromant. Glad, utåtriktad och målmedveten, gillar utmaningar och att vara med där det händer. Jag är en fd IT-konsult som valde att bli del av en verksamhet för att kunna få större möjlighet att påverka, leda utvecklingen och förändringarna. Just nu fokuserar jag på att det initiativ jag fortfarande driver ska fullföljas enligt plan. Vi jobbar även med att detta verkligen ska bli ett program där starka projekt-team ute i säljorganisationen kan driva detta och genomföra de förändringar som krävs för att realisera nyttan.

Vad tänkte du när du fick veta att du är en av finalisterna?
Att vi har gjort ett riktigt bra jobb med vårt uppdrag, och kul att vi uppmärksammas för det dedikerade arbetet som vi alla kämpat hårt för. Det blir ett kvitto på att Allt man ger energi växer!

Driv, vilja, engagemang och beslutsamhet anser jag är basen.

Vilka är de viktigaste egenskaperna en projektledare bör ha?
Driv, vilja, engagemang och beslutsamhet anser jag är basen. Andra viktiga egenskaper är att vara ärlig för att kunna bygga tillit och transparens. Det är otroligt viktigt i dialogen med stake holders. Du måste även ha en god kommunikativ förmåga. Lyssna alltid på experterna, men reflektera och ta besluten baserat på deras input.

Vilken är den mest intressanta utvecklingstrenden inom projektledning idag?
Framförallt för projekt där IT är involverat är det mycket fokus på agila metoder. Men även utvecklingen av programledning för att säkra nyttan av tvärfunktionella projekt/program. Detta är en mycket positiv trend!

 

DANIELA ÖLMUNGER

Näringslivschef, Ale Kommun (ny arbetsgivare från augusti 2018)

Daniela ansvarade 2016 till augusti 2018 för One Stop Future Shop, ett projekt med syfte att stötta dem som vill starta företag i Göteborg, samt att skapa en mer inkluderande stad. Ett projekt i en komplex miljö med tre olika projektbeställare och ett heterogent projektteam med åtta språk. Ett innovation- and business-centre skapades såsom linjeverksamhet utifrån projektets resultat. Daniela är en relationsskapande och möjlighetsinriktad projektledare. Hon hittar alltid vägar framåt men bygger också strukturer och sätter tydliga och väsentliga mål vilket gör arbetet i en styrgrupp eller som beställare tryggt. One Stop Future Shop har bidragit till att över 140 nya företag skapats under 2016-2019.

Berätta om dig själv och vad du arbetar med just nu?
På fritiden, fotbollstränande mamma och på arbetstiden näringslivschef i Ale kommun vilket egentligen är samma sak. Man behöver få ihop olika människor, tankar och idéer och få saker och ting framåt i ett lag.

Vad tänkte du när du fick veta att du är en av finalisterna?
Det var en väldigt rolig överraskning och hedrande att ens bli nominerad.

Att kunna plocka upp rätt verktyg vid rätt tillfälle är ju helt klart en bra superkraft att ha.

Vilka är de viktigaste egenskaperna en projektledare bör ha?
Att kunna plocka upp rätt verktyg vid rätt tillfälle är ju helt klart en bra superkraft att ha. Ett intresse för människor och olika tankar och perspektiv är viktigt tycker jag, och förmågan att förstå olika intressen och att pragmatiskt kunna driva på till leverans.

Vilken är den mest intressanta utvecklingstrenden inom projektledning idag?
I offentlig sektor ser vi hur det agila förhållningssättet plockas upp allt mer. Både i projektledning och som principer för styrning och ledning, det är intressant tycker jag och tänker att det är en respons på en snabbt föränderlig värld.

 

JONAS SÄTHER

Projektledare, Meta Fastighetsadministration

Svenska kyrkan har under Jonas projektledning skapat ett av de mest omfattande registren över byggnads- och markinnehav i hela landet, från att egentligen inte haft ett nationellt övergripande register tidigare. Projektet har involverat alla nivåer av Svenska kyrkan; 630 fristående församlingar, pastorat och stift. Genom sitt exceptionellt strukturerade arbete och ödmjuka sätt har Jonas lagt grunden till ett projekt där många olika delar av Svenska kyrkan nu tillsammans strävar åt samma håll. Den bestående nyttan för verksamheten är bland annat en efterlängtad överskådlighet och analysbarhet av fastighetsbeståndet, samt en tidigare saknad integrationsmöjlighet med andra vitala system.

Berätta om dig själv och vad du arbetar med just nu?
Jag heter Jonas Säther och är partner och projektledare på Meta Fastighetsadministration. Just nu arbetar jag med några olika projekt med den gemensamma nämnaren att de handlar om behovsanalys, upphandling och införande av systemstöd.

Vad tänkte du när du fick veta att du är en av finalisterna?
Jag kände mig verkligen hedrad att ha blivit nominerad av Marcus Sydh Göransson på Svenska kyrkan. Ett fantastiskt projektteam och goda insatser från inblandade i organisationen var egentligen det som ledde fram till vårt lyckade projekt.

Det tillsammans med förståelsen för verksamheten är de viktigaste egenskaperna och kunskaperna.

Vilka är de viktigaste egenskaperna en projektledare bör ha?
Att kunna kommunicera på ett tydligt sätt, att ha förmåga till att skapa struktur med ordning och reda, samt att ha ett lösningsorienterat arbetssätt. Det tillsammans med förståelsen för verksamheten är de viktigaste egenskaperna och kunskaperna, tycker jag.

Vilken är mest intressanta utvecklingstrenden inom projektledning idag?
Att projektledarrollen har en ökande efterfrågan globalt och lockar många unga till området.

 

Läs mer om Stipendiet här!

Foto: Göran Ekeberg