JOHNNY ELIASSON 2020 ÅRS VINNARE!


Här är finalisterna till Donald Davies Stipendium 2020!

En projektledare som gjort det omöjliga möjligt i ett omfattande projekt. Donald Davies Stipendium tilldelas årligen en projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett till synes omöjligt, omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn. En föredömligt god ledare som gjort ett starkt intryck inom både projekt och verksamhet. Bakom stipendiet, som är öppet för alla, står Donald Davies & Partners. Samarbetspartner är Svenskt Projektforum.

Vem blir Årets vinnare av Donald Davies Stipendium 2020? Den 12 juni kl 8.30 vet vi! Vinnaren utses på Project Management Talks. Anmäl dig här!

 

Läs mer om Stipendiet och juryn som utser vinnaren här!

 

ÅSA ANDER

Organisationsutvecklare/Projektledare, Svenska Röda Korset

Två år in i projektet ’Ett Röda Korset på nätet’ har organisationen gått live med en ny engagemangsplattform för såväl extern som intern digital kommunikation. Plattformen inkluderar både insamling och stöd till de som behöver Röda Korsets hjälp. Som projektledare har Åsa möjlig-gjort detta komplexa och ambitiösa projekt. Hennes förmåga att äga och förmedla visionen, och att skapa överblick, har fått alla deltagare i projektet ledning, partners och frivilliga medlemmar att känna trygghet och tillit till processen. Kreativitet och vikten av att steg för steg gå framåt mot innovativa förändringar, har varit viktiga hörnstenar för Åsa.

Berätta kort om dig själv och vad du arbetar med just nu?
Jag är en organisationsutvecklare, just nu digitaliseringsprojektledare. Alltid en kulturförändrare och hållbarhetsförespråkare som driver alla möjliga frågor som utvecklar Röda Korset in i framtiden.

Vad tänkte du när du fick veta att du är en av finalisterna till Donald Davies Stipendium?
Det känns fantastiskt att höra de fina nomineringsorden från kollegorna och att sedan bli utvald till finalist! Det har stärkt mig i övertygelsen om att vi gör viktiga saker på ett bra sätt.

Projektledning handlar för mig om att sätta bra ramar och hålla blicken på målet.

Vilka är de viktigaste egenskaperna en projektledare bör ha, enligt dig?
Projektledning handlar för mig om att sätta bra ramar och hålla blicken på målet. Men också om tillit till sitt team, och om att få andra runt omkring att ge dem förtroende och stöd när det blåser.

Vad ser du som den mest intressanta trenden inom projektledning idag?
När självorganisering och chefslösa organisationer blir vanligare så kommer även projektledarrollen och sättet vi driver projekt på att behöva anpassas. Jag ser även att gränsen mellan projektledning och förändringsledning suddas ut. Projektledare behöver också vara förhandlingsledare.

 

SILVANA BALCANOVIC

Projektledare, CGI

Silvana leder sedan 2018 ett koncerngemensamt inköpsprojekt på Vattenfall, med ansvar för leverans av en global inköpsprocess inklusive outsourcing av inköpstjänster. Målet med förändringen är att ge verksamheten bättre kontroll över sina inköp, budget och en effektivare förhandlingsprocess. Tack vare sin långa projekterfarenhet och förmåga att skapa en enkel och lättbegriplig kommunikation, har Silvana skapat strukturerade och effektiva arbetsflöden, inspirerat och motiverat alla inblandade människor, och säkrat framgången för projektet.

Berätta lite om dig själv och vad du arbetar med just nu?
Född i Småland, uppväxt i Skåne och Stockholmsbo sedan 15 år. Jag är civilingenjör och civilekonom, med studieår i USA och Tyskland i ryggen. Sedan 2006 managementkonsult på CGI (fd Acando) där jag drivit projekt inom såväl offentlig som privat sektor. Just nu slutför jag det internationella inköpsprojektet på Vattenfall som jag är nominerad för.

Vad tänkte du när du fick veta att du är en av finalisterna till Donald Davies Stipendium?
Jag blev givetvis väldigt glad eftersom jag förstått att det varit hård konkurrens om finalplatserna. Det är självklart ett väldigt trevligt kvitto på att det jag gör är värdeskapande och uppskattat.

Att behärska projektverktygslådan och att vara väldigt bra med människor.

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en projektledare, enligt dig?
Att behärska projektverktygslådan och att vara väldigt bra med människor. Att kunna strukturera arbetet, fånga upp problem och att vara resultatorienterad är viktigt. Liksom förmågan att se medarbetarna och hantera olika intressenter, så att alla får chansen att bidra till framgång!

Vad ser du som den mest intressanta trenden inom projektledning idag?
AI och automatisering har verkligen fångat mitt intresse. Vi behöver bättre förstå kraften i det nya. En fråga som aktualiserats i spåren av Corona är hur vi kan leda projekt på distans och virtuellt. Tekniken har funnits där en tid, men användningen har inte påskyndats förrän nu. Det är en omställning att jobba i projekt på detta vis. Hur sköter vi uppföljningar och hur motiverar vi varandra utan fysiska möten?

 

JOHNNY ELIASSON

Complex Venture Owner, Tele2 AB/Curamando AB

Programmet ’Storm the Gates’ hade som mål att, trots regulatoriska begräsningar och andra utmaningar, skapa och lansera ett helt nytt mobilvarumärke till den svenska marknaden redan den första dagen efter fusionen mellan Tele2 och Com Hem. I tillägg skulle tre affärskritiska kundförmåner erbjudas för att realisera en del av fusionens potential. Johnny drev programmets största ström och lyckades tillsammans med ett flertal team säkerställa en IT-leverans lagom till erhållet EU-godkännande av fusionen. Programmet ’Storm the Gates’ har bidragit till signifikanta synergier mellan Tele2 Groups största varumärken.

Berätta kort om dig själv och vad du arbetar med just nu?
Efter avslutad utbildning i England, med fokus på internationellt ledarskap, påbörjade jag en karriär inom IT. Jag har fått vara med om att sammanföra storbolagen Tele2 och Com Hem vilket jag är otroligt tacksam för. Idag driver jag fortsatt agila initiativ för gruppen i kombination med produktägarskap för Comviq.

Vad tänkte du när du fick veta att du är en av finalisterna till Donald Davies Stipendium?
Jag blev otroligt smickrad av att överhuvudtaget ha blivit nominerad! Det kanske är den största bekräftelsen på ett gott arbete, att kunna säkerställa leverans inom utsatta ramar och samtidigt lyckas skapa så goda relationer med kollegor, så att de tänker på en i stunder som dessa.

Över allt annat anser jag att tydlig och transparent kommunikation är nyckeln till effektiv projektledning.

Vilka är de viktigaste egenskaperna en projektledare bör ha, enligt dig?
Över allt annat anser jag att tydlig och transparent kommunikation är nyckeln till effektiv projektledning. Resterande delar, som god planering och ledarskap, får någonstans betraktas som grundläggande verktyg för att uppnå målet.

Vad ser du som den mest intressanta trenden inom projektledning idag?
Något jag följer nära är hur den agila arbetsmetodiken påverkar den traditionella projektledarrollen, och hur storbolagens behov och krav om att driva projekt i mål förändras i takt med detta.

 

Se filmen om Donald Davies Stipendium

Läs mer om Stipendiet här!

Foto: Göran Ekeberg