Våra kunder.

Rectangle 12(1)

Har du också behov av trygga kompetenta ledare som kan driva projekt?

Vi arbetar nära våra kunder, de flesta inom industri-, bank/finans-, transport- och sjukvårdssektorn. Stora och medelstora företag och organisationer i Mälardalen, Stockholm, Uppland, Gästrikland och Dalarna, inte sällan med hela världen som sin marknad. Gemensamt för dem alla är att de står inför eller mitt i en förändring eller ett projekt som har en stor inverkan på verksamheten.
Vi kan projekt. Välkommen att kontakta oss.

Vi har ramavtal hos följande företag och organisationer:

  • CSN
  • Storstockholms Lokaltrafik
  • Swedavia, SAS
  • Region Jönköping
  • Region Östergötland