Våra kunder.

Rectangle 12(1)

Våra kunder har ett behov av kompetenta ledare som kan driva projekt

De flesta av våra kunder hittar du inom industri-, bank/finans-,transport- och sjukvårdssektorn. De är stora eller medelstora företag och organisationer med placering i Mälardalen, Stockholm, Uppland, Gästrikland och Dalarna, men oftast har de hela världen som marknad. Gemensamt för dem alla är att de står inför eller mitt i en förändring eller ett projekt som har en stor inverkan på verksamheten.

Vi har ramavtal hos följande företag och organisationer:

  • CSN
  • Gävle Kommun
  • Kammarkollegiet Region Södra
  • Myndigheten för digitala tjänster (DIGG)
  • Region Uppsala
  • Storstockholms Lokaltrafik
  • Swedavia, SAS
  • Region Jönköping
  • Region Östergötland