Våra kunder.

Rectangle 12(1)

Våra kunder har ett behov av kompetenta ledare som kan driva projekt

De flesta av våra kunder hittar du inom industri-, bank/finans-,transport- och sjukvårdssektorn. De är stora eller medelstora företag och organisationer med placering i Mälardalen, Stockholm, Uppland, Gästrikland och Dalarna, men oftast har de hela världen som marknad. Gemensamt för dem alla är att de står inför eller mitt i en förändring eller ett projekt som har en stor inverkan på verksamheten.

Vi har ramavtal hos följande företag och organisationer:

  • CSN
  • Gävle Kommun
  • Kammarkollegiet Region Södra
  • Myndigheten för digitala tjänster (DIGG)
  • Region Uppsala
  • Storstockholms Lokaltrafik
  • Swedavia, SAS
  • Region Jönköping
  • Region Östergötland

Referens

Ett lyckat mastodontprojekt hos gruvjätten

Att genomföra ett affärsförändringsprojekt på global skala är alltid en stor utmaning, inte minst för en projektledare och programchef.

Referens

På den femte gäller det – vi styrde projektet rätt

Om rutinerna brister kan det inte bara stjälpa projektet i fråga, utan även komma att påverka verksamheten i sin helhet.