Våra kunder.

Rectangle 12(1)

Har du också behov av trygga kompetenta ledare som kan driva projekt?

Vi arbetar nära våra kunder, de flesta inom industri-, bank/finans-, transport- och sjukvårdssektorn. Stora och medelstora företag och organisationer i Mälardalen, Stockholm, Uppland, Gästrikland och Dalarna, inte sällan med hela världen som sin marknad. Gemensamt för dem alla är att de står inför eller mitt i en förändring eller ett projekt som har en stor inverkan på verksamheten.
Vi kan projekt. Välkommen att kontakta oss.

Vi har ramavtal hos följande företag och organisationer:

  • CSN
  • Storstockholms Lokaltrafik
  • Swedavia, SAS
  • Region Jönköping
  • Region Östergötland

Referens

Ett lyckat mastodontprojekt hos gruvjätten

Att genomföra ett affärsförändringsprojekt på global skala är alltid en stor utmaning, inte minst för en projektledare och programchef.

Referens

På den femte gäller det – vi styrde projektet rätt

Om rutinerna brister kan det inte bara stjälpa projektet i fråga, utan även komma att påverka verksamheten i sin helhet.