Leif Luomala

EXPERTIS
Projektledning, Kravhantering, Testledning

UTDRAG UR CV
Förändringsledare, Folksam

Acceptansledare, KPA

Testledare och utredare inom Livobjektet, Folksam

Kravledare och testledning, Folksam

CM-ansvarig, Handläggningssystem för domstolsverket, Lantmäteriet

 

Vi kan projekt! Kontakta oss!

Hotellchefen som blev ingenjören med ett microbryggeri
Han är mjuk men ställer höga krav. Leif Luomala är projektledaren som arbetar inom förändringsledning kring införandet av modeller och metoder. På fritiden brygger han gärna öl i sitt microbryggeri.

Efter en karriär i hotellbranschen bestämde sig Leif för att byta bana. Vid 35 års ålder tog han sin examen som högskoleingenjör i industriell ekonomi och började därefter att arbeta som forskningsingenjör på Vattenfall Utveckling.
– På Vattenfall Utveckling träffade jag Donald med flera som sedan bildade Donald Davies & Partners. Jag tyckte att de hade ett bra koncept.

Dream team ger effektiva projekt
Leif har en lång bakgrund från Vattenfall och Lantmäteriet. På Vattenfall arbetade han med projektledning, konfigurationsledning och projektgranskningar. På Lantmäteriet arbetade han även där med konfigurationsledning, och även med mentorskap för testledare och projektledare.

På Donald Davies & Partners har Leif arbetat med systemutveckling inom flera olika arbetsområden. Han har varit testledare, kravledare och projektledare. Idag arbetar han mest med förändringsledning kring införandet av modeller och metoder.
Ett lyckat och effektivt projekt för Leif är när han har ett ”dream team” runt sig.
– Det blir lyckat när alla har rätt kompetens och tar ansvar, inte bara för egna delar utan för teamet som helhet.
Leifs styrka som projektledare är att få alla att anstränga sig lite extra för att klara uppgiften. Det gör han genom att uppskatta personen och dess kompetens.
– Jag ger trygghet till deltagarna och den roligaste biten av ett projekt är just projektledningen.

Skog, sjö och bryggeri
Leif bor på landet tillsammans med hustrun Maria, deras två hundar och en katt. På fritiden tycker Leif om att vara ute på sjön med båten och på hemmaplan brygger han gärna sitt eget öl i ett microbryggeri. Han tycker också mycket om att vara ute i skog och mark.
– Jakt är ett stort intresse och jag har en jakthund som jag jagar tillsammans med.
Skulle vänner och familj beskriva Leif är han en lugn och trygg person, med mycket humor.

Om Leif tittar i kristallkulan vill han gärna fortsätta på den banan han är på just nu – han stormtrivs och vill fortsätta att jobba inom förändringsledning.