Kristian Warrol

EXPERTIS
Projektledning, Kravhantering, Verksamhetsutveckling

UTDRAG UR CV
Projektledare/Kravanalytiker, Storstockholms Lokaltrafik

Testledare/Projektledare, Lantmäteriet

Projektledare, Stiftelsen Norrlandsgårdarna

Kravledning/upphandling, Regionförbundet Uppsala

Förstudie/kravledning byte behörighetssystem, Knivsta kommun

Verksamhetsanalys/verksamhetsförändring och ekonomisk saneringsplan, Actit Outsourcing AB

 

Vi kan projekt! Kontakta oss!

Nyfiken och positiv. Engagerad och strukturerad, med järnkoll på läget. Kristian Warrol är en konsult med bred erfarenhet som gillar projekt där han får använda sin kompetens till fullo.

Kristian är både civilekonom och IT-utbildad. Genom åren har han arbetat som ekonomichef, administrativ chef och har haft flera roller inom IT-branschen. Han har arbetat hos Donald Davies & Partners sedan januari 2011.

– Min inriktning är i första hand verksamhetsutvecklare, projektledare och kravledare. Jag arbetar också som testledare, vilket ligger nära de andra rollerna.

Fantasi vs struktur
Skulle Kristian beskriva sig själv är han en nyfiken person som uppfattas som positiv, social och engagerad. Han har fantasi och låter gärna nya idéer och alternativa lösningar komma fram.

– När jag arbetar i uppdrag är jag strukturerad och vill ha koll på läget. När jag har det, har jag blick för det väsentliga och är bra på att prioritera.

Lyckade uppdrag under budgeten
Med Kristians bakgrund som både civilekonom och IT-utbildad med flera olika arbetsroller i bagaget ser han sig själv som bred, både utbildningsmässigt men också kompetensmässigt. Ett projekt som han minns särskilt var när han arbetade som projektledare och skulle utveckla och införa ett webbaserat ansökningssystem för studentbostäder i Uppsala. I Kristians roll som projektledare drev han inte bara själva genomförandet utan också arbetet hela vägen från kravanalys och framtagande av kravspecifikation, val av leverantörer och framtagande av avtal med de olika aktörerna. I den senare delen av projektet fungerade han också som testledare.

– Det här var ett uppdrag där jag verkligen fick utnyttja hela min kompetens och erfarenhet. Projektet gick framgångsrikt i mål och vi lyckades faktiskt komma under den ursprungliga budgeten.

I skrivande stund har Kristian arbetat hos Donald Davies & Partners i lite mer än två år. Det är en arbetsform som han trivs bra med.

– Det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners är att det ger en skön förening av frihet och oberoende i det egna företagandet och att jag tillhör ett nätverk som bidrar till min personliga utveckling!