Jan Olsson

EXPERTIS
Projektledning, Förändringsledning, Portföljhantering

UTDRAG UR CV
Senior Chef – Global Program Office, Ericsson AB

Senior Chef – Project Office, Ericsson Eesti AS

Senior Projektledare – Organization transformation, Ericsson Eesti AS

Chef – Product & System Management, Ericsson AB

Projektledare – New Product Introduction, Ericsson Eurolab Netherlands BV

 

Vi kan projekt! Kontakta oss!

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?
Leda i förändring – Det som kanske har varit genomgående i alla mina uppdrag är att det har handlat om att driva och leda i förändring, etablera nya verksamheter, ändra i befintlig verksamhet – skapa en bestående förändring.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?
Sedan januari 2017.

Hur skulle du beskriva dig själv som konsult?
Jag är en lagspelare som månar om att få alla i teamet involverad och engagerad. Jag arbetar aktivt tillsammans med teamet för att skapa en gemensam syn på hur verksamheten skall drivas framåt, och genom att ge förutsättningar för individen att agera självständigt.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?
Jag tycker konceptet med att kunna driva sitt eget bolag och samtidigt vara en partner och känna tillhörigheten till ett kompetent team med erfarenhetsutbyte är mycket tilltalande.