Robert Staflin

Robert Staflin

Expertis

Projektledning, Verksamhetsutveckling, Kravhantering, Testledning, Integrationsledare/IT-arkitekt

Utdrag ur CV

Projektledare, Sollentuna kommun

Projektledare, Transportstyrelsen

Projektledare, Forsmarks Kraftgrupp

Projektledare, Tacton Systems

Delprojektledare integration, SEB

Testledare, projektprocessexpert, Åklagarmyndigheten

Projektledare tekniska miljöer, Läkemedelsverket

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?

Främst projektledning, men även testledning och utvecklingsledning.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?

Sedan mars 2004.

Hur skulle du beskriva dig själv som person – och som konsult?

Öppen, strukturerad och kommunikativ, med hårda krav på mig själv oavsett om det är jobb eller fritid.

Berätta lite kort om ett minnesvärt uppdrag? Vilket företag gällde det?

Vid ett statligt verk skulle man införa ett dokumenthanteringssystem, men av olika skäl byttes projektmålsättningen. Istället skulle vi utveckla ett ärendehanteringssystem med hjälp av den då ganska omogna SharePoint-plattformen. Utmaningar på många olika plan mynnade ut i goda kontakter, vänner, nya kollegor, och inspiration inför kommande uppdrag!

Ett annat var mitt uppdrag (ursprungligen) som testledare på en avdelning i en av de rättsvårdande myndigheterna – där fick jag börja med införande av system för kravhantering, testadministration, ärendehantering, dokumentation och så vidare, inklusive uppsättning av servrar, programvaror, backuprutiner. Sedan övergick arbetet mer i projektmetodikfrågor, och jag fick möjligheten att delta i de rättsvårdande myndigheternas samarbete om testförfarande! Mycket spännande!

Vad skulle ditt önskeuppdrag vara?

Ett ganska tekniskt avancerat projekt, gärna i ett område som bara tangerar de branscher jag tidigare jobbat inom! Att få byta synsätt mellan olika branscher är guld värt för mig både som konsult och människa! Det ger ständigt nya insikter om hur vi har byggt upp samhället och dess funktioner i Sverige och utomlands!

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?

Möjligheten att dela erfarenheter med kollegor med spjutspetskompetens inom projektarbete!