Michael Vilén

Michael Vilén

Expertis

Verksamhets- och IT-Projektledning/Förändringsledning

Utdrag ur CV

Verksamhets- och IT-projektledare finansiell planering och analys Sandvik Mining and Rock Technology

Verksamhets- och IT-projektledare införande av moms i Gulfstaterna Sandvik Mining and Rock Technology

e-hälsa Projektledare Medicinsk Teknik och IT Landstinget Dalarna

Affärsutveckling och Projektledning, Genesys Telecommunications Laboratories

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?

Projekt-/förändringsledning inom finans, skatter och hälsa nära verksamheten.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?

Sedan januari 2016.

Hur skulle du beskriva dig själv som person – och som konsult?

Jag är analytisk, nyfiken och en god lyssnare.

Berätta lite kort om ett minnesvärt uppdrag? Vilket företag gällde det?

När Gulfstaterna bestämde sig för att införa moms, satte de ett slutdatum som innebar att mycket behövde göras på mycket kort tid för väldigt många företag och organisationer med verksamhet i regionen. Sandvik Mining & Rock Technology med kontor i Dubai behövde då hjälp av en projektledare att leda arbetet att få både verksamheten och IT att säkerställa att kraven uppfylldes i tid, med resurser från både Sandvik och underleverantörer stationerade i fyra världsdelar. En rad områden påverkas av den nya lagen vilket innefattar prissättning, kontrakt, fakturering, efterlevnadskrav / rapportering och personal. En betydande arbetsinsats krävdes för att förstå hur den nya lagstiftningen påverkar dessa områden och sedan krävdes även förberedelser för förändringen. När projektet fastställt kraven och skattekraven påbörjades förändringsaktiviteter där en aspekt av denna förändring var att förbereda Sandviks affärssystem och en annan att anpassa verksamhetsprocesserna. Att misslyckas var inte ett alternativ.

Projektet lyckades utveckla, testa och produktionssätta i god tid till alla parters tillfredsställelse.

Vad skulle ditt önskeuppdrag vara?

Jag är nyfiken på det mesta. Viktigt för mig är att få arbeta med företag som är inkluderande och där de anställda delar med sig av sin kunskap och bidrar till teamkänslan. Uppdrag där man kan lära sig något nytt är alltid kul!

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?

Kombinationen av att driva eget bolag samtidigt som jag har ett partnernätverk att inspireras av och dela erfarenheter med.