Michael Vilén

Michael Vilén

Expertis

Projektledning, Programledning, Förändringsledning

Utdrag ur CV

Affärsutveckling och Projektledning, Genesys Telecommunications Laboratories

Kundansvarig säljare, TeliaSonera Sverige

Projektbeställare, Telia Promotor/TeliaSonera

Huvudprojektledare, Telia Promotor

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?

Projektledning och affärsutveckling samt sälj inom kontaktcenter och telecom.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?

Sedan januari 2016.

Hur skulle du beskriva dig själv som person – och som konsult?

Jag är analytisk, nyfiken och en god lyssnare som arbetar mot tydliga mål.

Berätta lite kort om ett minnesvärt uppdrag? Vilket företag gällde det?

Uppdraget genomfördes hos en nordisk bank och inleddes med en 4 dagars workshop som resulterade i ett projektförslag till fastpris. Införandet gjordes i nära samarbete med banken under budget, i rätt tid och med rätt kvalitet. Banken önskade därefter att använda samma tillvägagångssätt i framtida uppdrag.

Vad skulle ditt önskeuppdrag vara?

Att vara delaktig i kravställning och planeringen av nya funktioner eller lösningar och vara med och införa dem. Gärna hos större bank eller myndighet.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?

Kombinationen av att driva eget bolag samtidigt som jag har ett partnernätverk att inspireras av och dela erfarenheter med.