Nycklarna för att lyckas med ett stegvist systeminförande

I vårt förra inlägg diskuterade vi för- och nackdelar med att införa ett nytt system stegvis i stället för i en klassisk Big Bang-lansering. Här går vi igenom några grundläggande perspektiv för att lyckas med ett stegvist systeminförande.

Big Bang eller ett stegvist systeminförande?
För- och nackdelarna.

Att införa ett nytt system innebär ofta en stor förändring. Det kan till exempel röra sig om införandet av ett ekonomisystem eller ett affärssystem i en större organisation. Ibland finns valet mellan att lansera hela systemet på en gång för alla användare – i en så kallad ”Big Bang” – eller att göra ett stegvist införande. Både en Big Bang och ett stegvist införande har sina för- och nackdelar, så det gäller att göra rätt överväganden.