En vinnande projektkultur börjar hos teamet – våra tips för att sammansvetsa gruppen

Vi har tidigare talat om vikten av en vinnande projektkultur – den största möjliggöraren för ett framgångsrikt projekt. En projektkultur består av flera komponenter, men utan ett effektivt och kreativt projektteam är det i princip omöjligt att nå de uppsatta målen. Här tittar vi närmare på hur man skapar en bra känsla i arbetsgruppen, och en miljö där alla känner sig hemma och respekterade.

Upprepa målbilden
Samsynen av målbilden är ett måste och det är viktigt att hela teamet förstår varför man styr i en viss riktning. Högt i tak för diskussion och reflektion kring de uppsatta målen, gör att de inte glöms bort under projektets gång. 

Tänk positivt och konstruktivt
Feedback i alla led är extremt viktigt – tystnad är en klassisk projektbov. Träna på att ge varandra uppmuntrande feedback och beröm, men kom också ihåg att konstruktiv kritik kan vara minst lika nyttig för att skapa tillit och trygghet.

Experimentera inom ramarna
Ansvarstagande och en förståelse för uppgiften är en självklarhet. Men projekt mår även bra av att man vågar prova nya idéer, för att på så sätt lyfta gruppen till nästa nivå. Detta bör dock ske inom ramarna för de uppsatta målen.

Lyssna på doktorn
Enligt den amerikanska psykologen och forskaren Susan Wheelan är grupputveckling som mest effektiv när den sker i fyra givna stadier – trygghetsstadiet, konfliktstadiet, strukturstadiet och produktivitetsstadiet. Processen kan ta flera månader och varje enskild fas måste avklaras för att gruppen ska sammansvetsas optimalt. En bra modell att utgå ifrån.

 

Vill du veta mer om hur du skapar ett effektivt och kreativt projektteam i din verksamhet? Vi erbjuder seminarier och Workstorms på temat projektkultur. Kontakta oss!