Varje projekt innebär en förändring

Ett projekt kretsar ofta kring tidplan, milstolpar och leverans. En sak som ofta glöms bort är att varje projekt i stort sett alltid innebär en påverkan på verksamheten på längre sikt, en förändring. De räcker inte längre att fokusera på det avgränsade projektet. Det räcker inte längre att vara projektledaren. Låt oss därför presentera förändringsprojektledaren!  

Kan ett projekt genomföras utan att det sker någon form av förändring i verksamheten? Vi tror inte det. En ny process och effektivisering kan exempelvis leda till besparingar, att folk måste byta avdelning eller sluta. Projekt påverkar på något sätt alltid människor och arbetssätt, det är oundvikligt.

Detta kräver medvetenhet från projektledarens sida. En bra projektledare är alltid en bra förändringsledare i botten. Därför är det dags att slå samma dessa roller till en!

Förändringsprojektledare med långsiktigt ansvar
En projektledare som tänker förändring garanterar effekthemtagningen. Det kommer alltid finnas projekt som dras igång med ett kortsiktigt perspektiv. Det viktigaste en projektledare då kan göra är att ta ansvar för de långsiktiga effekterna.

Här följer tre tips på hur en förändringsprojektledare bör arbeta:

1) Förutse förändringen
Att förekomma en förändring är en framgångsnyckel. Att initialt göra en påverkansanalys av förändringen gynnar inte bara det pågående projektet, utan även verksamhetsförändringen och framtida projekt.

2) Håll två tankar i huvudet
Projekt och förändring. Nu och framtid. Visst går det att hålla två tankar i huvudet samtidigt! ​Leverans är en sak, men det är minst lika viktigt att se till de övergripande målen. Jobba med båda sakerna kontinuerligt och det kommer att ge positiva resultat.

En bra projektledare är alltid en bra förändringsledare i botten

3) Ta ledarskapet i införandet och förändringen
Det är viktigt att alla i verksamheten förankras i förändringen och tror på den. En förändringsprojektledare brinner för projektet och för den förändring som krävs för att nå målen. Därför är det viktigt att verksamheten är involverad från början, förstår och känner motivation! När projektet väl är avslutat är förändringsprojektledare även med i införandet för att se när chefer och andra nyckelpersoner i verksamheten tar vid.

Vill du veta mer om vad en bra förändringsprojektledare kan göra för din verksamhet? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.


Hälsningar,
Robin Collins,
Förändringsprojektledare
Donald Davies & Partners

 

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.