Trendrapport – så ser köparna på konsultbranschen

Vi har låtit genomföra en undersökning där drygt 200 köpare av konsulttjänster inom den privata och den offentliga sektorn, delat med sig av sina tankar och erfarenheter av konsultbolag. En tredjedel av dem sitter i sina organisationers ledningsgrupper. Undersökningen utmynnade i en trendrapport. Resultaten visade att det är dags för oss konsultbolag att ta stora kliv i vår utveckling.

I vår undersökning lyser 8 tydliga utvecklingstrender klart. Sådant som kunderna önskar sig, och i vissa fall redan ser tecken på, hos konsultbolagen. De utgör innehållet i trendrapporten. Vi på Donald Davies och Partners, och alla andra konsultbolag, har mycket att vinna på att vara lyhörda och att utveckla hur vi arbetar med våra kunder.

Trendrapporten talar sitt tydliga språk

Men det är en bra bit kvar. Med den nya kunskapen och vetskapen som trendrapporten ger oss, vet vi nu vart vi ska. Ett tydligare kunderbjudande är en av de 8 trenderna och vägarna att vandra. Och vi ska jobba hårt på att utveckla oss själva – tillsammans med våra kunder.

Vad vill man ha? Någon som tar tag i våra problem och löser dem med ett leende på läpparna.

Trendrapporten talar sitt tydliga språk: idag utgår många kunder från att projekt kommer att innebära strul, byte av konsult/projektledare och att de behöver lägga arbetstid på att läsa irrelevanta cv:n. I dagsläget är det inte många som kan berätta om riktigt lyckade konsultprojekt.

När det blir dags för nästa trendrapport tror vi att siffrorna kommer se annorlunda ut. Vi på Donald Davies & Partners kommer i alla fall jobba hårt för det.

Vill du ha Trendrapporten? Maila oss!

Skicka ett mail till trend@ddp.se. Berätta gärna vem du är och varför du vill ha den.

Undersökningen genomfördes av Tomorrow Story på uppdrag av Donald Davies & Partners under perioden januari-mars 2012. Drygt 200 köpare av konsulttjänster inom privat och offentlig sektor deltog.