UTBILDNING

Behöver ni extern energi, nya infallsvinklar och stöd i ert styrgruppsarbete? Ny kunskap inom projektledning?

Vi erbjuder anpassade utbildningar till företag, inom de områden vi verkar. Vi utgår från någon av utbildningarna Grundläggande projektkunskap, Framgångsrik projektledning och Tillämpad projektledning. Vi är författare av litteratur inom de områden vi brinner för. Du finner våra utgivna böcker under vårt förlag. Vi erbjuder även coacher och mentorer, som ger projektledare och andra medarbetare möjlighet att växa och utvecklas inom sitt område.

Mer handfast genomför vi även granskningar av projekt/program där vi analyserar status för leveranser och arbetssätt, samt utfärdar konkreta rekommendationer på åtgärder för att maximera era möjligheter att lyckas på egen hand. Och vi medverkar i styrgrupper, alternativt säkerställer att styrgruppen känner till ansvar och befogenheter, samt har lämpliga rutiner och tekniker för uppföljning och styrning av projekt och program.

Man måste våga förändra det som ska hålla i längden.


Ett sista snabbt tips!

Vi håller även en timme långa seminarier om projekt­ledning, testledning och andra nyckelområden inom verksamhetsutveckling. Besök oss gärna och ta del av våra kunskaper!

Vi kan projekt. Kontakta mig!


Svante Sandblom
018 – 12 21 50
070 – 600 00 12
svante.sandblom@ddp.se

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

GDPR

I maj 2018 ersätts PuL med en ny striktare EU-lag. Vi hjälper er sätta uppdaterade informationshanteringsprocesser. Läs mer om GDPR

Behovsanalys

Du vet att ni vill göra och behöver en förändring – men var börjar man? Vi kan göra förstudien, verksamhetsanalysen och nyttovärderingen. Läs mer om Behovsanalys