PROJEKTREVISION

Att löpande ta tempen på ett projekt är värdefullt både för beställaren, styrgruppen och projektledaren. En återkommande utvärdering, eller projektrevision, genomförd av en extern part med stor erfarenhet, är en kvalitetssäkring och ett värdefullt stöd.

En projektrevision innebär att vi granskar och utvärderar ditt projekt. Resultatet blir en rapport med rekommendation och åtgärdsförslag. Som i allt metodarbete krävs att utvärderingen följer en given modell med fasta ramar. Vår utvärderingsmodell är tagen från vår övergripande projektmodell Project Navigation Chart.

Dessutom besitter våra konsulter stor erfarenhet, främst som projektledare, från omfattande och komplexa projekt i stora företag och organisationer. Det gör att vi tar oss an varje utvärdering med ödmjukhet inför den interna organisationen och kulturen.

En projektrevision, eller utvärdering som vi hellre kallar det, är ett framåtriktat stöd för styrgruppen och projektledaren. Inte en pekpinne.

3 saker som ingår i en revision

• Uppfyller vi målen?
Uppfyller vi kraven och målen i projektplanen? Håller vi t ex tidplaner och budget?

• Arbetar vi på rätt sätt? 
Arbetar vi enligt modellerna och metoderna definierade i projektspecifikationen?

• Hur mår resurserna?
Finns rätt mängd av rätt resurser och personer på plats? Vi kan även utvärdera kompetensnivå i projektteamet, och kartlägga behovet av stöd och coachning.

Varför och när?
Det finns flera tillfällen då företag och organisationer har behov av att göra projektutvärderingar eller projektrevisioner. Vissa gör den i mitten av projektet för att säkerställa utgången av de uppsatta målen. Andra avslutar projekten med en revision, som en uppföljning för att vässa processerna till nästa gång. Att göra det när ett projekt havererat är mer kostsamt och kräver en mycket större insats.

Vad ska utvärderas och vem bör göra det?
Den som genomför utvärderingen ska ha god kännedom om verksamheten i sig, och omvärlden den verkar i. Att ha en fingertoppskänsla för er kultur och organisation, och att vara en bra kommunikatör som teamet får förtroende för, är minst lika viktigt som kunskap och erfarenhet. Innan utvärderingen drar igång ser vi alltid till att vi har program- eller projektbeställaren med oss. Utan rätt mandat får rekommendationer och åtgärdsförslag sällan fäste. Innan vi startar är det också viktigt att bestämma vad som ska utvärderas, och vilken omfattning utvärderingen ska ha. Är det något specifikt som haltar i projektet, eller är det snarare en generell genomlysning av projektet som ska göras? När vi fått grepp på det, presenterar vi den konsult som är mest lämpad att göra utvärderingen av ert projekt. Dags för en utvärdering av ditt projekt? Du hittar oss på ddp.se.

Vi kan projekt. Kontakta mig!


Svante Sandblom
018 – 12 21 50
070 – 600 00 12
svante.sandblom@ddp.se

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

GDPR

I maj 2018 ersätts PuL med en ny striktare EU-lag. Vi hjälper er sätta uppdaterade informationshanteringsprocesser. Läs mer om GDPR

Behovsanalys

Du vet att ni vill göra och behöver en förändring – men var börjar man? Vi kan göra förstudien, verksamhetsanalysen och nyttovärderingen. Läs mer om Behovsanalys