Vi hjälper dig när projektet havererar

Har ni överskridit tidplan och budget? Eller står förstudien, projektet eller programmet stilla och stampar? Känner du oro för att projektet eller programmet är på fel spår? Behöver projektet en tempohöjning?

Vi räddar dessa situationer genom att analysera läget, rätta till problem, tydliggöra mål och omfattning, samt genom att planera och bemanna för nödvändiga korrigerande åtgärder i projektet. Vi faciliterar projektgrupper och specialister för snabb och precis leverans av kritiska delar i projektet eller programmet.

    

Tillsammans såg vi till att gå till botten med bristerna i projektet.

Mikael Ölund, Partner, Donald Davies & Partners

 

Vi genomför även granskningar av projekt och program där vi analyserar status för leveranser och arbets­sätt (läs mer om projektrevision här) amt rekommenderar förslag på åtgärder för att på bästa sätt komma i mål.

Vi kan projekt. Kontakta mig!


Svante Sandblom
018 – 12 21 50
070 – 600 00 12
svante.sandblom@ddp.se

 

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

GDPR

I maj 2018 ersätts PuL med en ny striktare EU-lag. Vi hjälper er sätta uppdaterade informationshanteringsprocesser. Läs mer om GDPR

Behovsanalys

Du vet att ni vill göra och behöver en förändring – men var börjar man? Vi kan göra förstudien, verksamhetsanalysen och nyttovärderingen. Läs mer om Behovsanalys