PROJEKTKULTUR

En vinnande projektkultur är den största möjliggöraren för ett framgångsrikt projekt. En projektkultur består av flera komponenter, men utan ett effektivt och kreativt projektteam är det i princip omöjligt att nå de uppsatta målen. Vi hjälper dig att ta fram verktygen för att svetsa samman gruppen. Här följer några av de åtgärder vi vanligen föreslår:

Upprepa målbilden
Samsynen av målbilden är ett måste och det är viktigt att hela teamet förstår varför man styr i en viss riktning. Högt i tak för diskussion och reflektion kring de uppsatta målen, gör att de inte glöms bort under projektets gång.

Tänk positivt och konstruktivt
Feedback i alla led är extremt viktigt – tystnad är en klassisk projektbov. Träna på att ge varandra uppmuntrande feedback och beröm, men kom också ihåg att konstruktiv kritik kan vara minst lika nyttig för att skapa tillit och trygghet.

Experimentera inom ramarna
Ansvarstagande och en förståelse för uppgiften är en självklarhet. Men projekt mår även bra av att man vågar prova nya idéer, för att på så sätt lyfta gruppen till nästa nivå. Detta bör dock ske inom ramarna för de uppsatta målen.

Lyssna på doktorn
Enligt den amerikanska psykologen och forskaren Susan Wheelan är grupputveckling som mest effektiv när den sker i fyra givna stadier – trygghetsstadiet, konfliktstadiet,  strukturstadiet och produktivitetsstadiet. Processen kan ta flera månader och varje enskild fas måste avklaras för att gruppen ska sammansvetsas optimalt. En bra modell att utgå ifrån.

Vårt fokus på projektkultur har gett oss en bra känsla i arbetsgruppen och en miljö där alla känner sig hemma och respekterade.

Kundomdöme efter genomförd Workstorm

Ta nästa steg med en Workstorm! Ett effektivt sätt att utveckla er projekt- och teamkultur är genom att genomföra en Workstorm med oss. Det är en kombination av workshop och brainstorming – vår egen utarbetade arbetsmetod för att snabbt få fram en lägesstatus, och gå från ord till handling. Hör av dig så berättar vi mer!

Vi kan projekt. Kontakta mig!


Svante Sandblom
018 – 12 21 50
070 – 600 00 12
svante.sandblom@ddp.se

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

GDPR

I maj 2018 ersätts PuL med en ny striktare EU-lag. Vi hjälper er sätta uppdaterade informationshanteringsprocesser. Läs mer om GDPR

Behovsanalys

Du vet att ni vill göra och behöver en förändring – men var börjar man? Vi kan göra förstudien, verksamhetsanalysen och nyttovärderingen. Läs mer om Behovsanalys