PROJEKTKONTOR

Har du flera projekt i din portfölj som behöver koordineras och effektiviseras? Genom att etablera ett projektkontor maximerar du affärsnyttan i din verksamhet. Vi har erfarenheten – och en välbeprövad arbetsmetod – för att hjälpa dig etablera ett projektkontor som fungerar.

Kontorets olika delar

Ett projektkontor kan etableras på bred front eller verka i mindre skala med begränsat ansvar – allt beroende på var man lägger ambitionsnivån. Exempel på vanligt förekommande ansvarsområden för ett projektkontor: sammanställningar av projektens status och ekonomi, kvalitetssäkringar av affärsnyttokalkyler och projektgenomförande, ansvar för personal och projektledare, vidareutveckling av arbetsmodeller.

Etablera ett projektkontor och maximera affärsnyttan i din projektportfölj.

Det finns mycket att tänka på när man etablerar ett projektkontor. Utifrån vår expertis och erfarenhet tar vi fasta på en handfull kritiska framgångsnycklar. Dessa lägger grunden för hur lyckosam etableringen av projektkontoret blir.

Har du en projektportfölj som spretar? Är dina pågående eller kommande projekt i behov av ett projektkontor? Kontakta oss eller läs mer om hur vi arbetar under Tjänster på ddp.se.

Vi kan projekt. Kontakta mig!


Svante Sandblom
018 – 12 21 50
070 – 600 00 12
svante.sandblom@ddp.se

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

GDPR

I maj 2018 ersätts PuL med en ny striktare EU-lag. Vi hjälper er sätta uppdaterade informationshanteringsprocesser. Läs mer om GDPR

Behovsanalys

Du vet att ni vill göra och behöver en förändring – men var börjar man? Vi kan göra förstudien, verksamhetsanalysen och nyttovärderingen. Läs mer om Behovsanalys