Vi styr din projektportfölj mot affärsmålen

Har du många pågående projekt och behov av att starta nya? Är din bild över alla projekt, och deras status, oklar? Är du osäker på om de projekt som pågår egent­ligen är de som ger bäst nytta för organisationen? Behöver du bättre underlag för att kunna fatta rätt beslut?

Vi etablerar ett arbetssätt för hantering av flera pro­jekt och program som säkerställer att rätt projekt och/eller program startas utifrån risk, nytta, påverkan på verksamheten och hur väl de stödjer företagets/organisationens strategiska och finansiella mål. Vi genomför granskningar av projekt och program, eller hela projektportföljen, och redovisar därefter hur väl projekten stödjer era affärsmål.

    

Samma dag som systemet gick live kunde förvaltningen ta över driftansvaret helt. Det är unikt.

Anders Wrebo, partner, Donald Davies & Partners 

Med engagemang, kunskap och erfarenhet styr vi projektportföljer inom industri-, finans-, transportsektorn och offentlig verksamhet.

Vi kan projekt. Kontakta mig!


Svante Sandblom
018 – 12 21 50
070 – 600 00 12
svante.sandblom@ddp.se

 

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

GDPR

I maj 2018 ersätts PuL med en ny striktare EU-lag. Vi hjälper er sätta uppdaterade informationshanteringsprocesser. Läs mer om GDPR

Behovsanalys

Du vet att ni vill göra och behöver en förändring – men var börjar man? Vi kan göra förstudien, verksamhetsanalysen och nyttovärderingen. Läs mer om Behovsanalys