EFFEKTHEMTAGNING

Hur skapar man maximal nytta för en verksamhet? Vad innebär värdeskapande ur ett större perspektiv? Effekthemtagning är potentiell ekonomisk vinning och ökad effektivitet genom förändring, men det handlar också om en attityd och inställning som bör integreras i en verksamhets samtliga led. En genomgripande förståelse för förändringens syfte.

Våra projektledare har lång erfarenhet av effekthemtagning och styrning av projekt ur ett nyttoperspektiv, med metoder som stödjer övergripande verksamhetsförändringar. Följande är våra fyra hörnstenar för förbättrad effekthemtagning:

 1. Portföljstyrning ur ett nyttoperspektiv
  Vilka projekt kan skapa mest värde för verksamheten ur ett nyttoperspektiv? Styr projektportföljen utifrån värdeskapande. Gör olika alternativ jämförbara och säkerställ en balanserad portfölj som stödjer de finansiella och strategiska målen.
 2. Effektstyrning i projekten
  Hur skapar man bättre effektstyrning i projekten? Projekten ska fortsätta fokusera på leveranser, men kan under planering, genomförande, avvikelsehantering och beslutsfattande oftast bli avsevärt bättre i att agera utifrån nyttor. Att tydligare styra mot förväntade effekter.
 3. Stark förändringsledning
  Vad innebär förändringen? Att implementera nya sätt att tänka och redan från början få alla inblandade parter att förstå varför nya värden införs i verksamheten, är avgörande för effekthemtagningen. Därför är en stark förändringsledning a och o.
 4. Effektmätning under ansvar
  Vem mäter konsekvenserna av effekthemtagningen i den dagliga verksamheten? Att planera ansvaret för att analysera förändringen och för mätningen av resultatet, är en viktig ledarskapsfråga.

Effekthemtagning handlar både om ekonomisk vinning, ökad effektivitet och en förståelse för förändringens syfte.

Står din verksamhet inför viktiga förändringar?

Vi kan projekt. Kontakta mig!


Svante Sandblom
018 – 12 21 50
070 – 600 00 12
svante.sandblom@ddp.se

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

GDPR

I maj 2018 ersätts PuL med en ny striktare EU-lag. Vi hjälper er sätta uppdaterade informationshanteringsprocesser. Läs mer om GDPR

Behovsanalys

Du vet att ni vill göra och behöver en förändring – men var börjar man? Vi kan göra förstudien, verksamhetsanalysen och nyttovärderingen. Läs mer om Behovsanalys