BEHOVSANALYS

Du vet att ni behöver en förändring, men du vet inte var du ska börja eller hur ni ska gå tillväga. Vi skapar en tydlig behovsbild för ditt projekt.

När det gäller projekt är vi experter på att kartlägga nuläge, önskat läge – och vägen dit. Vi tar ansvar för hela förstudien och verksamhetsanalysen, eller delar av den.

Donald Davies & Partners roll i förstudien var att hjälpa till med framtagande av kravspecifikationen samt upphandling av systemet

Med engagemang, kunskap och erfarenhet genomför vi behovsanalyser för företag och organisationer inom industri-, finans-, transportsektorn och offentlig verksamhet.

Vi kan projekt. Kontakta mig!


Svante Sandblom
018 – 12 21 50
070 – 600 00 12
svante.sandblom@ddp.se

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

GDPR

I maj 2018 ersätts PuL med en ny striktare EU-lag. Vi hjälper er sätta uppdaterade informationshanteringsprocesser. Läs mer om GDPR

Behovsanalys

Du vet att ni vill göra och behöver en förändring – men var börjar man? Vi kan göra förstudien, verksamhetsanalysen och nyttovärderingen. Läs mer om Behovsanalys