Så får du väggarna att tala – Stärk teamkulturen med Cultural Web

Det som ”sitter i väggarna” påverkar vår teamkultur och hur vi känner oss på arbetsplatsen. Genom att synliggöra detta ökar såväl transparensen som kreativiteten i verksamheten ­­– så hur går vi till väga för att påverka väggarna och få dem att tala?

 

Ett effektivt sätt är att väva en karta av organisationskulturen, metoden som går under namnet ”Cultural Web”. Denna går ut på att fördjupa sig i ett antal nyckelfaktorer och på så sätt få fram en helhetsbild av var verksamheten befinner sig i nuläget. Några av dessa är:

Ritualer och rutiner
Är dessa nedskrivna eller informella, något man bara ”ska förstå”? Hur efterföljs rutinerna? Vad händer exempelvis om man inte kommer på fikat klockan nio?

Symboler
Vilket språk används och hur är jargonen i verksamheten? Vad ger statuspoäng – att tala mycket om privatlivet eller att agera strikt professionellt? Hur är klädkoden?

Styrsystem
Är verksamheten hårt eller löst kontrollerad? Vilka processer och styrtal läggs det mest fokus på? Belönas bra prestationer eller uppmärksammas endast de mindre bra?

Maktstrukturer
Vad ger makt – att ständigt leverera värde till verksamheten, eller något annat? Hur är den generella synen på maktutövning och hur är makten fördelad?

När du satt ord på – och påverkat – det som sitter i väggarna, är det lättare att även påverka resultaten. Är din verksamhet i behov av att stärka teamkulturen genom ”Cultural Web” eller med andra metoder? Vi hjälper er att navigera rätt – kontakta oss gärna!