Tänk utanför servern

För många företag och organisationer är backup i första hand en IT-fråga. Men i själva verket innebär säkerhet och katastrofsäkring i verksamheten ofta mycket mer än så.

 

Tre bra frågor att ställa inför en potentiell katastrof:

Vem styr skeppet om olyckan är framme?
Vilka funktioner är kritiska för att arbetet ska kunna fortgå?
Hur påverkas verksamheten på kort och lång sikt när kommunikationen brister?

Läs om katastrofsäkring och om hur vi tillämpar våra metoder här.

/ Donald Davies & Partners
Läs mer >>