Om projektet jävlas – jävlas tillbaka och vinn

Anything that can go wrong, will go wrong, är den pessimistiska lag som Murphy är mest känd för. Hans andra lag, If you can´t beat them, join them, är något mindre känd. Donald Davies* ansåg att det går att vinna över Murphys lag genom att förutse utmaningar och hinder längs vägen för att på så vis slå Murphys lag i spillror och göra så att allt som kan gå fel, faktiskt helt enkelt inte går fel. Istället realiseras Murphys andra lag. ”If you can´t beat them, join them”, och Murphy får se sig besegrad av en väl utförd projektledning och får ställa sig på samma sida som Donald Davies, istället för emot honom.

Här följer några av Donald Davies viktigaste lärdomar hur du som projektledare övervinner Murphys lag när du driver riskfyllda projekt:

1. Utgå ifrån att Murphy har rätt
Genom att förvänta sig det värsta händer är det lättare att förutse och gardera sig mot de problem som uppstår.

2. Arbeta med proffs
Rätt kompetens på rätt plats, från golvet till ledningsrummet, minimerar riskerna för grus i maskineriet.

3. Få upp andan
Ett entusiasmerande öppningsevenemang och en från början effektiv arbetsmiljö gör att alla bättre kommer igång med projektet. Workstorms längs vägen hjälper också för att hålla fokus ända till mållinjen.

4. Invänta grönt ljus
Noggrann kvalitetssäkring och slutförande av varje delmoment innan man går vidare till nästa är a och o i alla slags projekt.

5. Skapa transparens
Genom att tidigt belysa varje problem som uppstår samt redogöra för progressen – exempelvis på återkommande avstämningsmöten – och delegera ansvarsområden till de rätta medarbetarna, så lämnas inget åt slumpen.

Murphys pessimistiska och berömda lag kan få en positiv effekt på projektledning. Donald Davies många komplexa projekt, som sällan varit en dans på rosor, är bevis på att tänkbar tragedi ofta kan omvandlas till faktisk triumf. Att övervinna Murphys lag får också den envise och pessimistiske Murphy att bli lite mer optimistisk när han inser att en bra projektledare är oövervinnerlig. ”If you can´t beat them, join them!”

Allting kommer inte att gå fel, och ingenting är omöjligt om du är en bra projektledare!

I Donalds bok Project Secrets hittar du fler tips för hur ett projekts olika delar kan planeras och genomföras för att bli framgångsrika. Beställ boken här.

 

*Donald Davies gick bort den 13 juli 2017. Donald var en pionjär inom projektledning och även en av grundarna bakom Donald Davies & Partners.

Läs mer om Donald här>>

Volontärarbete på arbetstid. Vad ingår i din CSR-strategi?

Idag fokuserar fler och fler företag och organisationer på hållbarhet och att ta ett aktivt samhällsansvar. Målet är en mer välmående verksamhet som är attraktiv att göra affärer med och arbeta hos. Men hur ska man arbeta med CSR – Corporate Social Responsibility? Hur ska strategin se ut och vad ska man göra för aktiviteter? Låt oss inspirera med några tips – och även sträcka ut en hand om ett spännande samarbete!

De som inte arbetar aktivt med CSR kommer bli frånsprungna snart, speciellt när de nya generationerna kliver in på arbetsmarknaden och tar plats i beställarstolen. Men hur ska du arbeta med CSR? Vad ska du göra? Och framförallt – hur kopplar du ditt CSR-arbete mot din egen verksamhet och dina affärsmål?

Från katastrofhjälp till volontärarbete på arbetstid – titta på vår film

I mitten av november genomfördes konferensen Uppsala CSR med över 600 deltagare. Vi fanns på plats för att inspireras och få tips, men också för att själva inspirera med vårt eget CSR-arbete. Här kan du se mitt korta föredrag Volontärarbete på arbetstid – så arbetar vi med CSR i praktiken. Hoppas det kan ge dig nya tankar och frågor.

Vill du fokusera och komma vidare? Anmäl dig då till en kostnadsfri CSR-Workstorm!

Vi tror att en CSR-insats gör som mest nytta om man bidrar med det man är allra bäst på. Vi kan projekt. Därför kommer vi under våren 2017 att genomföra CSR Workstorms hos tre utvalda företag eller organisationer som vill starta upp eller utveckla sitt eget CSR-arbete – helt kostnadsfritt (värde 36 000 kr). Workstorm® är vår unika mötesmetod som vi använder för att skapa struktur, förankring och driv i vilket viktigt projekt som helst. Exempelvis när du behöver ge ditt CSR-arbete en skjuts framåt. Läs mer om Workstorm här, och anmäl ditt intresse här!

En Workstorm skapar struktur, förankring och driv i ditt CSR-arbete.

Så här arbetar vi med CSR idag. Hur arbetar du och din verksamhet? På vår Facebook-sida och LinkedIn fortsätter jag gärna att diskutera detta med dig! Eller kontakta mig direkt.

VD Pernilla Eriksson konsultforetag konsulttjanster Donald Davies & Partners
Hälsningar,

Pernilla Lundin
Donald Davies & Partners (vd jan 2012-mars 2019)

Donald vs. Murphy – hur man förvandlar tragedi till triumf

Murphys lag – att allting som kan gå fel också gör det, vid sämsta möjliga tillfälle – kan säkert många skriva under på. Men det finns effektiva sätt för att kringgå denna dystra profetia. Under sin 60-åriga projektledarkarriär har Donald Davies inte bara samlat nycklarna för att slå Murphy på fingrarna, utan även lyckats förvandla talesättet till ett vinnande koncept.

Här är några av Donald Davies viktigaste lärdomar för att övervinna Murphys lag när man driver riskfyllda projekt:

Utgå ifrån att Murphy har rätt. Genom att förvänta sig det värsta är det lättare att förutse och gardera sig mot problem som uppstår.
Arbeta med proffs. Rätt kompetens på rätt plats, från golvet till ledningsrummet, minimerar riskerna för grus i maskineriet.
Få upp andan. Ett entusiasmerande öppningsevenemang och en från början effektiv arbetsmiljö gör att alla bättre kommer igång med projektet. Workstorms längs vägen hjälper också för att hålla fokus ända till mållinjen.
Invänta grönt ljus. Noggrann kvalitetssäkring och slutförande av varje delmoment innan man går vidare till nästa är a och o i alla slags projekt.
Skapa transparens. Genom att tidigt belysa varje problem som uppstår samt redogöra för progressen – exempelvis på återkommande avstämningsmöten – och delegera ansvarsområden till de rätta medarbetarna, lämnas inget åt slumpen.

Murphy må vara en obotlig pessimist, men hans berömda lag kan få positiv effekt på projektledning. Donald Davies många komplexa projekt, som sällan varit en dans på rosor, är bevis på att tänkbar tragedi ofta kan omvandlas till faktisk triumf.

Läs mer om Donald Davies liv som pionjär inom projektledning här.

If it can go wrong, it will! won’t

Tre lärdomar från Workstormen hos Sandvik Coromant

Var väl förberedd, ha en slipad facilitator och… När Sandvik Coromant skulle skapa en ny långsiktig publikationsstrategi valde de att starta upp arbetet med vår arbetsmetod Workstorm. Styrkan och snabbheten med det strukturerade arbetsmötet medför många vinster. Snabbare förankring och samsyn är några av dem.

Här kan du läsa mer om hur det gick till hos dem, och vad vår Workstormledare Mikael Ölund drog för tre viktiga lärdomar. Läs mer >>

Läs mer om Workstorm här >>


Läs mer >>