Är du projektledaren alla vill jobba med? Testa!

Kunskap kan man aldrig få för mycket av. Men social kompetens är viktigare. Det visar den omfattande undersökning vi presenterar i Trendrapporten – Den osynliga valutan. Där talar vi om vad som väcker och släcker respekt hos våra medarbetare.

I Trendrapporten presenteras även en studie från Harvard business Review, som delar in våra chefer och kollegor i fyra grupper: de kompetenta bufflarna, de inkompetenta bufflarna, de trevliga lallarna och de trevliga stjärnorna. Majoriteten av testgruppen är helt på det klara med vilken slags personlighet de helst tar direktiv av och lyssnar på. Så vad bör man tänka på för att bli projektledaren alla vill jobba med?

 

Nedan har vi sammanställt tre frågor som kan vara bra att ställa sig själv:

Är jag ödmjuk och lyhörd inför andras idéer och behov?
Delar jag med mig av min kompetens som projektledare till teamet och mina övriga medarbetare?
Har jag kraften att leda förändring och samtidigt sprida glädje till andra?

Hur ser ditt projektledarskap ut? Blev det ja på samtliga? Då tillhör du med all sannolikhet ”de trevliga stjärnorna”. På Donald Davies & Partners fäster vi stor vikt vid våra projektledares personlighet. Vill du veta mer om hur vi ser på ledarskap i förändring, eller beställa ditt exemplar av Trendrapporten? Hör av dig!

VD-Pernilla-Eriksson-Donald-Davies-Partner

Hälsningar,

Pernilla Lundin
Donald Davies & Partners (vd jan 2012-mars 2019) 

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Läs även:
Trendrapporten – Den osynliga valutan
Insights: Då väljer man en offert med ett högre pris
Insights: Så vinner projektledaren sina medarbetares respekt
Insights: 5 egenskaper som släcker respekten – har du koll på fallgroparna?
Insights: Den osynliga valutan – hur värderar du förtroende?

Då väljer man en offert med ett högre pris

Vår senaste Trendrapport handlar om vad som väcker och släcker respekt i affärer, och bygger på intervjuer med beslutsfattare inom olika verksamheter, många av dem våra egna kunder. I samband med att vi tog fram Trendrapporten passade vi på att ställa en extra fråga som vi och många företag och säljare undrat över: Vad, om något, skulle kunna få dig att välja en högre prissatt offert framför andra?

Att visa upp goda meriter och goda referenser är en avgörande faktor när man söker nya uppdrag. Så resonerar åtminstone många företag och säljare i dag. Men stämmer det? Svaret vi fick på vår fråga visade något annat, nämligen att den avgörande faktorn snarare är en god relation och ett genuint intresse samt engagemang kring kunden och uppdraget.

Engagemang är värt mer än ett bra pris

Denna insikt har direkt påverkan på hur vi som företag presenterar oss och våra tjänster. Att lära känna, bry sig om och vara engagerad på riktigt är viktigare än tidigare meriter och vad åstadkommit tidigare hos någon annan. Här ser ni topp 3-svaren:

TOPP 3: VAD FÅR DIG SOM KUND ATT VÄLJA EN HÖGRE PRISSATT OFFERT?

Jag har jobbat med dem tidigare eller har på andra sätt egna goda erfarenheter av dem. 75,2%
De visar genuint engagemang för min verksamhet. 56,2%
De visar nytänkande i sitt angreppssätt och tillför nya perspektiv. 54,9%

Vi på Donald Davies & Partners strävar efter att bygga långsiktiga kundrelationer baserade på respekt, engagemang och nytänkande.
Hur resonerar ni på ert företag? Vill du veta mer om hur vi arbetar? Hör av dig till mig!

VD-Pernilla-Eriksson-Donald-Davies-Partner

Pernilla Lundin
Donald Davies & Partners
 (vd jan 2012-mars 2019)

Intresserad av Trendrapporten – vad väcker och släcker respekt i affärer? Läs mer här!

Så vinner projektledaren sina medarbetares respekt

I ”Trendrapporten – Den osynliga valutan” fokuserar vi på de egenskaper som väcker och släcker respekt i arbetslivet. Kunskap som är av värde för alla i ledande befattningar – inte minst för projektledare.

 

Erfarenhet, förmåga och en trevlig personlighet är några av de egenskaper som alla tycks uppskatta hos en projektledare. Att hitta rätt balans är inte alltid det lättaste när pressen är stor, men faktum är att du ofta vinner mer respekt från dina medarbetare om du exempelvis erkänner dina misstag och felaktiga beslut längs vägen. Detta kan du läsa mer om i årets upplaga av Trendrapporten.

Mjuka värden är något vi tror ofta underskattas. Därför har vi skapat en platsannons där vi sammanfattar de egenskaper vi värdesätter högst hos våra egna projektledare:

 

Tycker du också att de värden vi talar om är viktiga? Är du projektledare? Då kanske vi är rätt arbetsplats för dig! Just nu söker vi projektledare i början av karriären. Läs mer här.

5 egenskaper som släcker respekten – har du koll på fallgroparna?

Vad väcker och släcker respekt i affärer? Den frågan ställer vi oss i årets upplaga av Trendrapporten – en oberoende branschundersökning som bygger på enkätfrågor, fokusgrupper och djupintervjuer med 200 respondenter inom offentlig och privat sektor.


I ett tidigare inlägg gick vi igenom de egenskaper vi värdesätter mest hos våra medmänniskor och kollegor, utifrån årets upplaga av Trendrapporten. Ärlighet och drivkraft stod högst i kurs. Men motsatsen är minst lika intressant! Här listar vi de fem egenskaper vi tycker sämst om hos andra. Håller du med Trendrapporten?

Att vara falsk 83,9 %
Att förminska andra 80,8 &
Att ljuga 62,1 %
Att köra över andra 48,5 %
Att alltid framhäva sig själv 41,0 %

Kontakta oss gärna för att beställa ditt eget exemplar av ”Trendrapport 2015 – Den osynliga valutan”, där du kan läsa mer om vilka egenskaper som väcker och släcker respekt.
Läs mer >>

Den osynliga valutan – hur värderar du förtroende?

Vad väcker och släcker respekt i affärer? Den frågan ställer vi oss i årets upplaga av Trendrapporten – en oberoende branschundersökning som bygger på enkätfrågor, fokusgrupper och djupintervjuer med 200 respondenter inom offentlig och privat sektor.


Fredagen den 8 maj samlades vi på Freys Hotel i Stockholm, för att tillsammans med en rad inbjudna gäster höra föreläsaren och författaren Karin Isberg berätta om ”Trendrapport 2015 – Den osynliga valutan”. Karin, som tagit fram Trendrapporten på uppdrag av Donald Davies & Partners, tog bland annat upp vilka egenskaper vi värdesätter mest hos våra medmänniskor och kollegor. Hade din topp 5-lista sett likadan ut som den i Trendrapporten?

Ärlighet 58,0 %
Drivkraft att förändra/skapa något nytt 50,0 %
Ödmjukhet inför sig själv och sin förmåga 48,8 %
Vänlighet och omtänksamhet om andra 43,2 %
Ledarskapsförmåga 38,3 %

 

Kontakta oss gärna för att beställa ditt eget gratisexemplar av ”Trendrapport 2015 – Den osynliga valutan”, där du kan läsa mer om vilka egenskaper som väcker och släcker respekt.
Läs mer >>

Så framstår du som intelligent

I en  undersökning vi genomfört bland drygt 200 konsultköpare, tycker hela 46,7% att ”förmågan att tala så alla inblandade förstår” är den viktigaste egenskapen hos en projektledare. God kommunikation i projekt är a och o. Och för att lyckas med det finns det mycket att tänka på. Till exempel krävs det att man som projektledare i vissa situationer kan utstråla trovärdighet och i andra tillgänglig. Vår partner Per Klerestam vet hur du sänder ut rätt signaler. 

För Relationsdagen, som gick av stapeln i Uppsala i slutet av mars, var temat kommunikation. Vi fanns på plats och höll en handfull seminarier. Bland annat om kommunikation i projekt. Ett välbesökt seminarium där vår partner Per Klerestam berättade om vikten av att som ledare kommunicera utifrån vad arbetsgruppen eller teamet behöver. Gruppen behöver antingen tydlighet och klarhet i mål och medel, eller möjlighet att ta eget ansvar för att dra nytta av allas kreativitet och engagemang.

Som ledare kan du använda två olika beteendemönster för att möjliggöra detta, och sända ut signaler så du framstår som:

1) Tillgänglig – ledaren är uppmuntrande, och manar till dialog och ansvarstagande från gruppens medlemmar

2) Trovärdig – ledaren är ansvarig, inger trygghet och sänder ut informationen

Vissa personer har naturligt en ”commander presence”. När de stiger in i ett rum vet alla att det är ”chefen”, den som bestämmer, som nu anlänt. Under seminariet gick Per igenom hur du själv kan öka din ”commander presence” (och därmed din omgivnings uppfattning om att du är intelligent). Det kan vara ett viktigt verktyg när du som projektledare behöver skapa trovärdighet i din roll som ledare.

Här ser du ett litet smakprov från Pers föredrag!

Vill du att Per Klerestam ska komma till ditt företag och prata kommunikation i projekt? Vill du få vår Trendrapport och läsa om vad drygt 200 konsultköpare i landet tycker? Kontakta oss!

Sverige förlorar på blyga myndigheter

Framåtandan och de riktigt kreativa och skarpa hjärnorna finns inom den privata sektorn. De verkligt kompetenta och nytänkande finns på företagen, inte inom offentlig verksamhet. Eller?

Jag tror den föreställningen finns. Men som VD för ett konsultföretag som arbetar med såväl privata sektorn som med många verk och myndigheter, vet jag att den bilden inte stämmer. Det genomförs många imponerande framsynta projekt, med ytterst kompetenta ledare och arbetsgrupper, inom offentliga verksamheter. Vi har haft förmånen att jobba med några av dessa.

Problemet är att myndigheterna inte berättar om vad de gjort efter att de gjort det. Troligen för att de inte har vanan att göra det. Kanske också för att de inte får. Det finns upphandlings- och neutralitetsregler, som gör att myndigheter inte kan berätta allt om sina spännande och framgångsrika projekt. Men är det det som är problemet?

När ett förändringsarbete är i hamn och genomfört borde vi kunna få tala om det. Detta ska myndigheterna ha som skall-krav tycker jag, själva eller genom att vara med på eventuella underleverantörers initiativ.

Att lyfta fram framgångsrika projekt när det gått i hamn är den privata sektorn bättre på, inte på att utföra dem. Sträck på er när ni är duktiga – annars befästs bilden av myndigheter som icke vitala mossiga kolosser, som man endast hör talas om när något går trögt eller fel.

Vår trendrapport, med tankar och erfarenheter från över 200 stycken konsultköpare (varav hälften inom offentlig sektor), visar att även myndigheter och verk önskar ett mer öppet och transparent samarbete med sina leverantörer. Att våga berätta om framgångar är ett steg på vägen.

Fler positiva berättelser från myndigheter som utvecklas och lyckas skulle höja medarbetarna, öka attraktionskraften på arbetsmarknaden – och lyfta bilden av Sverige.

Pernilla Lundin (vd jan 2012-mars 2019)
Donald Davies & Partners