3 lärdomar från ICAs omfattande automatiseringsprojekt

I Västerås finns en av ICAs distributionsenheter som bland annat innefattar ett stort så kallat höglager med 22 000 pallplatser. När höglagrets omfattande automationsanläggning skulle moderniseras fick Jan Olsson från Donald Davies & Partners rollen att projektleda skiftet. Ett driftkritiskt förändringsprojekt som inte fick påverka landets 1 300 ICA-butiker.

Den befintliga automationsanläggningen, bestående av sex kranar och ett flera hundra meter långt pallbanesystem, togs i bruk under 90-talet. Livslängden var nu nådd och ett nytt system skulle dessutom bli närmare 100% snabbare!

Utmaningen var att genomföra skiftet – det vill säga riva, bygga och driftsätta en ny anläggning med tillhörande system – med minimal påverkan på leveranserna till landets ICA-butiker. Det avgörande skiftet av systemet planerades och genomfördes sedan under fem veckor sommaren 2017. Slutresultatet blev ett väl genomfört projekt med minimal eller ingen påverkan för ICAs butiker och slutkunder. Läs caset i sin helhet här>>

Vilka lärdomar och framgångsfaktorer fanns att hämta från detta omfattande projekt?

– Att som projektledare verkligen finnas där, vara nyfiken och kavla upp ärmarna, är oerhört viktigt för både projektet och verksamheten. Att hela teamet vet vad som sker och känner för leveransen är a och o!, menar Jan Olsson.

 

Tre viktiga lärdomar från detta uppdrag:

  • Man kan aldrig lägga för mycket tid på att kommunicera som ledare.
  • Vikten av att snabbt sätta sig in i verksamheten, förstå huvuddragen i uppdraget, skapa en tydlig målbild och snabbt komma igång för att säkra styrfart i rätt riktning.
  • Arbeta med teamet och skapa samsyn och handlingsfrihet – kalibrera värderingar och värdegrund, ”vad är viktigt för oss”, samt röja hinder och skapa förutsättningar för teamet att kunna agera självständigt.

Läs caset i sin helhet här>>

Hälsningar,
Jan Olsson, projektledare och partner
Donald Davies & Partners

Det vanligaste misstaget är att välja fel projektledare.

Projekt är sällan smärtfria, men många fallgropar går att förebygga. I sin bok ”Project Secrets” talar vår grundare Donald Davies om de största misstagen man kan göra inför ett projekt. Den allra sämsta investeringen är att anlita fel projektledare.

Donald Davies började sin karriär redan på 1950-talet och har arbetat med mängder av stora projekt. Genom åren har han hört alla tänkbara tveksamma anledningar till varför en felrekrytering gjorts: Det fanns ingen annan tillgänglig. Vi hade lovat projektledaren rollen. Han/hon känner oss på företaget. Listan kan göras lång.

Donalds tips för att lyckas är att istället satsa på en projektledare med erfarenhet, kompetens, beslutsamhet och driv. Det låter som en självklarhet – ändå fortsätter företag att fatta kostsamma beslut.

En bild vi vill hjälpa till att förändra.

 

Beställ ”Project Secretsför fler tips om projektledning från en av branschens verkliga ikoner. Och kontakta oss gärna om du vill du veta mer om hur vi jobbar med test- och projektledning.

VD-Pernilla-Eriksson-Donald-Davies-Partner

Hälsningar,
Pernilla Lundin
Donald Davies & Partners (vd jan 2012-mars 2019)

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Läs även:
Insights: Tro på vad du ser. Men mer på vad du testar.
Insights: Ovanligt sunt förnuft
Insights: Överlevnads kittet för ett sjunkande skepp

Tro på vad du ser. Men mer på vad du testar.

Produktutvecklare: ”Produkten fungerar utmärkt och är snart redo för leverans.”
Donald Davies: ”Är det ok om jag sätter mig och testar?”
Donald sätter sig och testar. Allt faller samman.

 

Det självupplevda exemplet ovan är hämtat från vår grundare Donald Davies bok ”Project Secrets”. I anekdoten beskriver han hur han brukade sitta i olika väntrum och läsa tjusiga broschyrer som presenterade ”den perfekta verkligheten”. Det fick honom att tänka på hur det egentligen ser ut, på alla de komplikationer som dagligen uppstår i fabriker, laboratorier och på allt annat än glamorösa arbetsplatser. För att det ens ska finnas en ”perfekt verklighet” eller snillrik produkt att tala om, måste någon först skapa den. Och någon måste ta ansvar för att testa den.

En av dina viktigaste uppgifter som projekt- och testledare, vid sidan av att stötta och stärka teamet, är att inte lämna saker åt slumpen. Om något verkar vara på bana, är det upp till dig att verkligen försäkra dig om att så är fallet. En liten miss på vägen kan få ett helt projekt att haverera – och gissa vem som får bära hundhuvudet …

Att lämna små saker åt slumpen kan få ett helt projekt att haverera

Beställ ”Project Secretsför fler tips om projektledning från en av branschens verkliga ikoner. Och kontakta oss gärna om du vill du veta mer om hur vi jobbar med test- och projektledning.

VD-Pernilla-Eriksson-Donald-Davies-Partner

Hälsningar,
Pernilla Lundin
Donald Davies & Partners (vd jan 2012-mars 2019)

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Läs även:
Insights: Ovanligt sunt förnuft
Insights: Överlevnads kittet för ett sjunkande skepp