Liten tuva stjälper ofta stort lass

Ju större ett företag eller en organisation är, desto viktigare är det att hålla tidplanen i projekten. Bristande rutiner kan inte bara påverka enskilda projekt, utan verksamheten i stort. En projektrevision, mindre eller omfattande, kan vara till stor nytta för att få ett projekt på rätt kurs. 

Här är några av de vanligaste åtgärderna:

Att identifiera problemet
Kunskap om varför projektet inte fungerar är a och o.

Att finjustera styrningen
Styrgruppen måste ha kompetensen att kommunicera målen med medarbetarna.

Att peka ut vägen
Med en ny projektplanering utifrån slutsatserna och långsiktiga arbetsrutiner får projektet den nödvändiga strukturen.

Läs mer om hur Donald Davies & Partners hjälpte en världsledande kund inom gruvindustrin med en projektrevision här.


Läs mer >>

Projektkontor – 7 framgångsfaktorer

Fredagen den 14 november, genomförde vi ett seminarium om framgångsfaktorer kring projektkontor och projektrevision. Vår partner Björn Forsberg, med erfarenhet från att etablera projektkontor, gick igenom flera värdefulla tips.

Till exempel lyfte Björn upp ett antal viktiga faktorer vid etablering av ett projektkontor (du hittar dem via länken längre ner). Björn avslutade med att ge ytterligare 7 tips för att du ska lyckas vid införandet av ett projektkontor. Såhär lyder de:

Underbygg behovet. Hur stort värde tillför ett projektkontor?
Gradera projekten. Dra en gräns för projektkontorets ansvar.
Analysera noga var största förbättringspotentialen finns och lägg initialt fokus där. Lägg även fokus på ”lågt hängande frukter”.
Namnge projektkontoret på ett klokt sätt så att dess ansvar och omfattning framgår av namnet.
Projektkontorets mandat bör framgå av organisationsschemat.
Säkerställ att lanseringen inte undgår någon som kommer att beröras av projektkontorets verksamhet.
Underskatta inte komplexiteten – detta är ett stort verksamhetsförändringsprojekt.

Vill du läsa mer om projektkontor, och Björns framgångsfaktorer vid etablering? Gör det här.

Är du i färd med att starta upp ett projektkontor? Eller vill du veta mer om projektrevision? Kontakta oss!
Läs mer >>

Hur mår ditt projekt?

En projektrevision, eller utvärdering som vi hellre kallar det, är ett framåtriktat stöd för styrgruppen och projektledaren. Den ger dig en klar fingervisning om hur ditt projekt mår. Projektrevisionen innebär att vi granskar och utvärderar ditt projekt. Resultatet blir en rapport med rekommendation och åtgärdsförslag.
3 saker som ingår i en revision:

• Uppfyller vi målen? Uppfyller vi kraven och målen i projektplanen? Håller vi t ex tidplaner och budget?

• Arbetar vi på rätt sätt? Arbetar vi enligt modellerna och metoderna definierade i projektspecifikationen?

• Hur mår resurserna? Finns rätt mängd av rätt resurser och personer på plats? Vi kan även utvärdera kompetensnivå i projektteamet, och kartlägga behovet av stöd och coachning. Som i allt metodarbete krävs att utvärderingen följer en given modell med fasta ramar. Vår utvärderingsmodell är tagen från vår övergripande projektmodell Project Navigation Chart.  För att läsa mer om arbetssätt och projektrevision, klicka här.


Läs mer >>