Projektkontor – 7 framgångsfaktorer

Fredagen den 14 november, genomförde vi ett seminarium om framgångsfaktorer kring projektkontor och projektrevision. Vår partner Björn Forsberg, med erfarenhet från att etablera projektkontor, gick igenom flera värdefulla tips.

Till exempel lyfte Björn upp ett antal viktiga faktorer vid etablering av ett projektkontor (du hittar dem via länken längre ner). Björn avslutade med att ge ytterligare 7 tips för att du ska lyckas vid införandet av ett projektkontor. Såhär lyder de:

Underbygg behovet. Hur stort värde tillför ett projektkontor?
Gradera projekten. Dra en gräns för projektkontorets ansvar.
Analysera noga var största förbättringspotentialen finns och lägg initialt fokus där. Lägg även fokus på ”lågt hängande frukter”.
Namnge projektkontoret på ett klokt sätt så att dess ansvar och omfattning framgår av namnet.
Projektkontorets mandat bör framgå av organisationsschemat.
Säkerställ att lanseringen inte undgår någon som kommer att beröras av projektkontorets verksamhet.
Underskatta inte komplexiteten – detta är ett stort verksamhetsförändringsprojekt.

Vill du läsa mer om projektkontor, och Björns framgångsfaktorer vid etablering? Gör det här.

Är du i färd med att starta upp ett projektkontor? Eller vill du veta mer om projektrevision? Kontakta oss!
Läs mer >>

Effektivisera med ett projektkontor

Syftet med ett projektkontor är att säkerställa professionaliteten i projekten, samt att lyfta fram de projekt som bäst gynnar verksamheten i stort. Sammanställningar av projektens status och ekonomi, kvalitetssäkringar av affärsnyttokalkyler och projektgenomförande och vidareutveckling av arbetsmodeller, är exempel på vanliga ansvarsområden.

Fyra framgångsnycklar för ett projektkontor

• Få med ledningenFöretagsledningens uttalade stöd i ord och handling är en förutsättning för att projektkontoret ska kunna etableras och få det mandat som krävs.

• Rekrytera en eldsjälEn driven förkämpe som har organisationens förtroende är en ovärderlig resurs och en annan förutsättning för att lyckas.

• Handplocka kompetensenArbetet styrs bäst av erfarna, engagerade projektledare och andra experter med gedigen kompetens.

Lämna inget åt slumpenNoggranna förberedelser innan projektkontoret utannonseras till personalen är en kritisk faktor. Införandet bör sedan drivas som ett projekt.

Läs mer om vår välbeprövade arbetsmetod och hur vi hjälper dig etablera ett projektkontor som fungerar här.


Läs mer >>