Om projektet jävlas – jävlas tillbaka och vinn

Anything that can go wrong, will go wrong, är den pessimistiska lag som Murphy är mest känd för. Hans andra lag, If you can´t beat them, join them, är något mindre känd. Donald Davies* ansåg att det går att vinna över Murphys lag genom att förutse utmaningar och hinder längs vägen för att på så vis slå Murphys lag i spillror och göra så att allt som kan gå fel, faktiskt helt enkelt inte går fel. Istället realiseras Murphys andra lag. ”If you can´t beat them, join them”, och Murphy får se sig besegrad av en väl utförd projektledning och får ställa sig på samma sida som Donald Davies, istället för emot honom.

Här följer några av Donald Davies viktigaste lärdomar hur du som projektledare övervinner Murphys lag när du driver riskfyllda projekt:

1. Utgå ifrån att Murphy har rätt
Genom att förvänta sig det värsta händer är det lättare att förutse och gardera sig mot de problem som uppstår.

2. Arbeta med proffs
Rätt kompetens på rätt plats, från golvet till ledningsrummet, minimerar riskerna för grus i maskineriet.

3. Få upp andan
Ett entusiasmerande öppningsevenemang och en från början effektiv arbetsmiljö gör att alla bättre kommer igång med projektet. Workstorms längs vägen hjälper också för att hålla fokus ända till mållinjen.

4. Invänta grönt ljus
Noggrann kvalitetssäkring och slutförande av varje delmoment innan man går vidare till nästa är a och o i alla slags projekt.

5. Skapa transparens
Genom att tidigt belysa varje problem som uppstår samt redogöra för progressen – exempelvis på återkommande avstämningsmöten – och delegera ansvarsområden till de rätta medarbetarna, så lämnas inget åt slumpen.

Murphys pessimistiska och berömda lag kan få en positiv effekt på projektledning. Donald Davies många komplexa projekt, som sällan varit en dans på rosor, är bevis på att tänkbar tragedi ofta kan omvandlas till faktisk triumf. Att övervinna Murphys lag får också den envise och pessimistiske Murphy att bli lite mer optimistisk när han inser att en bra projektledare är oövervinnerlig. ”If you can´t beat them, join them!”

Allting kommer inte att gå fel, och ingenting är omöjligt om du är en bra projektledare!

I Donalds bok Project Secrets hittar du fler tips för hur ett projekts olika delar kan planeras och genomföras för att bli framgångsrika. Beställ boken här.

 

*Donald Davies gick bort den 13 juli 2017. Donald var en pionjär inom projektledning och även en av grundarna bakom Donald Davies & Partners.

Läs mer om Donald här>>

Donald vs. Murphy – hur man förvandlar tragedi till triumf

Murphys lag – att allting som kan gå fel också gör det, vid sämsta möjliga tillfälle – kan säkert många skriva under på. Men det finns effektiva sätt för att kringgå denna dystra profetia. Under sin 60-åriga projektledarkarriär har Donald Davies inte bara samlat nycklarna för att slå Murphy på fingrarna, utan även lyckats förvandla talesättet till ett vinnande koncept.

Här är några av Donald Davies viktigaste lärdomar för att övervinna Murphys lag när man driver riskfyllda projekt:

Utgå ifrån att Murphy har rätt. Genom att förvänta sig det värsta är det lättare att förutse och gardera sig mot problem som uppstår.
Arbeta med proffs. Rätt kompetens på rätt plats, från golvet till ledningsrummet, minimerar riskerna för grus i maskineriet.
Få upp andan. Ett entusiasmerande öppningsevenemang och en från början effektiv arbetsmiljö gör att alla bättre kommer igång med projektet. Workstorms längs vägen hjälper också för att hålla fokus ända till mållinjen.
Invänta grönt ljus. Noggrann kvalitetssäkring och slutförande av varje delmoment innan man går vidare till nästa är a och o i alla slags projekt.
Skapa transparens. Genom att tidigt belysa varje problem som uppstår samt redogöra för progressen – exempelvis på återkommande avstämningsmöten – och delegera ansvarsområden till de rätta medarbetarna, lämnas inget åt slumpen.

Murphy må vara en obotlig pessimist, men hans berömda lag kan få positiv effekt på projektledning. Donald Davies många komplexa projekt, som sällan varit en dans på rosor, är bevis på att tänkbar tragedi ofta kan omvandlas till faktisk triumf.

Läs mer om Donald Davies liv som pionjär inom projektledning här.

If it can go wrong, it will! won’t

Hemligheten bakom ett lyckat projekt

Hur får vi saker gjorda? Vad är nyckeln till att lyckas gång på gång? I boken Project Secrets delar Donald Davies med sig av hemligheter från en 45 år lång karriär som projektledare.

I ett intressant och medryckande format guidas vi genom kapitel som Murphys Law and How to beat it, Best ever workshop, How to handle 100 failing projects och Making ‘impossibles’ Happen.  Vi får också inblick i några utvalda highlights från Donalds karriär, med inspel från bland annat vår egen Björn Forsberg.

 

4 ben för ett stabilt projekt
I boken tar Donald Davies upp de fyra faktorerna som är hörnstenarna i ett lyckat projekt. Här får du dem på engelska, Donalds modersmål.

1)      Requirements
(…) Description of what the marketplace, customers and users require, including schedule, geography, demography and non functional features such as compatibility, reliability, scalability and testability.

2)      Commitments
(…) The contents of the invitation to tender, the proposal, the contract and correspondence file and minutes of customer meetings. Plus the planning authorized by sign-off in regard to schedule, budget, staff levels and space.

3)      Planning & Reviewing

(…) The planning should describe a project that can be implemented. It should contain checkable milestones for schedules activities, deliveries, budget and quality.

4)      Acceptance

(…) Definition of acceptance criteria, strategy for acceptance, preparation of acceptance, and obtaining sign-off and payment.

Är du med? För en mer övergripande förklaring, köp boken Project Secrets och slå upp sidan 56 (Kapitlet Four cornerstones).

Köp boken här