Sverige förlorar på blyga myndigheter

Framåtandan och de riktigt kreativa och skarpa hjärnorna finns inom den privata sektorn. De verkligt kompetenta och nytänkande finns på företagen, inte inom offentlig verksamhet. Eller?

Jag tror den föreställningen finns. Men som VD för ett konsultföretag som arbetar med såväl privata sektorn som med många verk och myndigheter, vet jag att den bilden inte stämmer. Det genomförs många imponerande framsynta projekt, med ytterst kompetenta ledare och arbetsgrupper, inom offentliga verksamheter. Vi har haft förmånen att jobba med några av dessa.

Problemet är att myndigheterna inte berättar om vad de gjort efter att de gjort det. Troligen för att de inte har vanan att göra det. Kanske också för att de inte får. Det finns upphandlings- och neutralitetsregler, som gör att myndigheter inte kan berätta allt om sina spännande och framgångsrika projekt. Men är det det som är problemet?

När ett förändringsarbete är i hamn och genomfört borde vi kunna få tala om det. Detta ska myndigheterna ha som skall-krav tycker jag, själva eller genom att vara med på eventuella underleverantörers initiativ.

Att lyfta fram framgångsrika projekt när det gått i hamn är den privata sektorn bättre på, inte på att utföra dem. Sträck på er när ni är duktiga – annars befästs bilden av myndigheter som icke vitala mossiga kolosser, som man endast hör talas om när något går trögt eller fel.

Vår trendrapport, med tankar och erfarenheter från över 200 stycken konsultköpare (varav hälften inom offentlig sektor), visar att även myndigheter och verk önskar ett mer öppet och transparent samarbete med sina leverantörer. Att våga berätta om framgångar är ett steg på vägen.

Fler positiva berättelser från myndigheter som utvecklas och lyckas skulle höja medarbetarna, öka attraktionskraften på arbetsmarknaden – och lyfta bilden av Sverige.

Pernilla Lundin (vd jan 2012-mars 2019)
Donald Davies & Partners