Ovanligt sunt förnuft

Endast 25 % av alla projekt genomförs enligt budget och tidplan. De förväntade resultaten lyser ofta med sin frånvaro. Kan det bero på att det i många verksamheter råder brist på ”vanligt sunt förnuft”?

I sin bok ”Project Secrets” drar sig Donald Davies till minnes ett exempel från en stor svensk organisation, som under ett års tid lät en grupp projektledare prova workshop-metoden. Workshops var på denna tid fortfarande något av en nyhet. Av utvärderingen kunde man konstatera att projektledarna förvisso hade skapat effektivitet, men också att de egentligen inte tillfört något nytt – allt var bara en fråga om vanligt sunt förnuft. Beställaren av projektet svarade: ”I så fall är vanligt sunt förnuft ganska ovanligt.”

När både styrgruppen och projektledarna kan bidra med detta, ser förutsättningarna för ett lyckat projekt genast mycket bättre ut. Donald Davies ger i sin bok många exempel på vad sunt förnuft faktiskt kan innebära i projekt. Här är några:

Satsa på de bästa
I en verksamhet där projekten ofta havererar, kan det vara dags att våga byta ut projektledarna. Projektledning handlar inte om magi, utan om skicklighet, erfarenhet och rätt attityd, menar Donald.

Lita på basmetoderna
Planera projektet noggrant, genomför workshops där behoven tydligt definieras och se till att redan från början skapa ett starkt team.

Skapa rätt driv
Led teamet målmedvetet och se till att ta tag i eventuella problem så tidigt som möjligt. Enligt Donald finns det två typer av projektledare – de som trycker på och de som involverar. Det första alternativet skapar stress, nervositet och bortfall av personal, medan det andra ökar delaktigheten och arbetsglädjen. Vilket känns mest förnuftigt?

 

Hur ser ni på projektledning i din verksamhet? Låt oss skapa sunt förnuft tillsammans. Kontakta oss gärna!