Så leder du agila team – 3 tips till dig som chef

Att arbeta agilt är något som blivit allt mer populärt och som ofta krävs, inte minst idag i vår snabbfotade och digitala värld. Att arbeta agilt innebär att man är flexibel i sina metoder där beslut tas allteftersom projektet fortskrider beroende på de problem eller utmaningar som uppstår längs vägen.

När är det då läge att arbeta agilt och när ska man inte göra det? Om ett projekt är lätt att organisera på förhand och samma typ av projekt utförts många gånger tidigare och uppnått samma resultat varje gång, kan ett agilt tillvägagångssätt vara överflödigt. Om ett projekt däremot är väldigt komplext och har en stor grad av osäkerhet, vilket stämmer väl in på många projekt, är ett agilt arbetssätt det bästa alternativet.

Vem kör egentligen? Agila arbetssätt kräver ett tydligt ledarskap

Det är viktigt att du involverar alla som är delaktiga i projektet i hur man arbetar agilt och vad det betyder för dem i praktiken. Agila arbetssätt kräver ett tydligt ledarskap, men det är genom att arbeta agilt som du kan få bästa möjliga resultat i de projekt där osäkerheten är stor.

Här följer några värdefulla tips:

1. Bestäm vem som kör
”Men vem kör egentligen?” frågar Musse Pigg. ”Det är ju jag!” svarar Janne Långben glatt och fortsätter äta sin frukost. Agila arbetssätt öppnar för många möjligheter, men klarlägg från början vem som är leveransansvarig för de olika delarna. Ge linjechefer för de olika teamen ansvaret för leveranserna. Många gånger har chefer på lägre nivå ansvaret, men inte mandatet.

2. Ses oftare
Agila arbetssätt kräver tillit, men också tätare uppföljning under projektets gång. Följ upp veckovis hela vägen fram till leverans.

3. Bjud på er själva
Att visa upp bristerna i leveransen på intranätet underlättar för att snabbt kunna åtgärda problemen. Transparens är viktigt när ni jobbar agilt.

Förändring kan ibland kännas obekvämt, men obekvämt är inte lika med fel. Tvärtom bör agila arbetssätt ses som ett nödvändigt gott i dagens organisationsklimat. Ofta leder det till både ökat engagemang och större flexibilitet inom organisationen på lång sikt

 

Är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar i agila projekt? Kontakta oss på Donald Davies & Partners.


Hälsningar,
Anders Wrebo
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Läs även:
Insights: Agila metoder breddar vägen
Insights: Projektledaren som coach i en agil verksamhet