Så framstår du som intelligent

I en  undersökning vi genomfört bland drygt 200 konsultköpare, tycker hela 46,7% att ”förmågan att tala så alla inblandade förstår” är den viktigaste egenskapen hos en projektledare. God kommunikation i projekt är a och o. Och för att lyckas med det finns det mycket att tänka på. Till exempel krävs det att man som projektledare i vissa situationer kan utstråla trovärdighet och i andra tillgänglig. Vår partner Per Klerestam vet hur du sänder ut rätt signaler. 

För Relationsdagen, som gick av stapeln i Uppsala i slutet av mars, var temat kommunikation. Vi fanns på plats och höll en handfull seminarier. Bland annat om kommunikation i projekt. Ett välbesökt seminarium där vår partner Per Klerestam berättade om vikten av att som ledare kommunicera utifrån vad arbetsgruppen eller teamet behöver. Gruppen behöver antingen tydlighet och klarhet i mål och medel, eller möjlighet att ta eget ansvar för att dra nytta av allas kreativitet och engagemang.

Som ledare kan du använda två olika beteendemönster för att möjliggöra detta, och sända ut signaler så du framstår som:

1) Tillgänglig – ledaren är uppmuntrande, och manar till dialog och ansvarstagande från gruppens medlemmar

2) Trovärdig – ledaren är ansvarig, inger trygghet och sänder ut informationen

Vissa personer har naturligt en ”commander presence”. När de stiger in i ett rum vet alla att det är ”chefen”, den som bestämmer, som nu anlänt. Under seminariet gick Per igenom hur du själv kan öka din ”commander presence” (och därmed din omgivnings uppfattning om att du är intelligent). Det kan vara ett viktigt verktyg när du som projektledare behöver skapa trovärdighet i din roll som ledare.

Här ser du ett litet smakprov från Pers föredrag!

Vill du att Per Klerestam ska komma till ditt företag och prata kommunikation i projekt? Vill du få vår Trendrapport och läsa om vad drygt 200 konsultköpare i landet tycker? Kontakta oss!