Så arbetar du med förändringens 4 rum

Ekonomiska resultat kan läsas av först på sikt, men att en förändring fått effekt och förankrats i verksamheten går att se betydligt snabbare än så. När ni inte längre behöver hjälp från oss förändringsprojektledare, vet ni att ni är på rätt spår.

Det bästa betyget en förändringprojektledare kan få är att inte längre vara behövd. Det innebär nämligen att förändringen fått fäste, att alla förstått sina respektive roller och att verksamheten redan är på rätt väg. Att ta sig dit är en flerstegsprocess.

Inom förändringsledning brukar man tala om ”förändringens fyra rum”, stadier som alla inblandade går igenom olika fort. Det är när hela verksamheten befinner sig i det sista rummet som alla kan fokusera mot det gemensamma målet och börja skörda frukterna av projektet och förändringen.

4 tips för att ta sig igenom förändringens 4 rum:

Låt var och en hitta sin egen takt
Förändring sker inte över en natt. Det är viktigt att inse att under ett projekts tid, från förstudie och idé till genomförande, tar respektive berörd och involverad grupp sina egna steg genom förändringens rum. Dessa ligger därför naturligt i otakt under projektets faser.

Skapa samklang för ökad effekt
Skapa enighet i vad som ska åstadkommas. Att använda modeller och metoder från både projektledning och förändringsledning, och ta in mänsklig och långsiktig påverkan i projektet, hjälper er att räkna hem effekten snabbare.

Använd budskap som träffar
Ta fram – och lev upp till – kärnfulla och träffande budskap för alla berörda grupper. Om alla går omkring och undrar ”what’s in it for me?”, blir det svårt att engagera.

Var inte efterklok
I ett förändringsprojekt måste alla berörda parter involveras så tidigt som möjligt. Att samla ihop och engagera teamen i efterhand tar mycket längre tid.

I förändringens sista rum börjar ni skörda frukterna av projektet och förändringen

Vill du veta mer om vad en erfaren förändringsprojektledare kan göra för din verksamhet? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.


Hälsningar,
Robin Collins,
Förändringsprojektledare
Donald Davies & Partners

 

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

 

Läs mer:
Insights: 4 handfasta steg för att lyckas med förändringen
Insights: Varje projekt innebär en förändring