Vet du vad? Det är minst lika viktigt hur. – Rätt engagemang skapar rätt projektkultur

Att veta vad man vill åstadkomma med sin verksamhet är en grundförutsättning för att lyckas, men alltför ofta glömmer man att tala om hur man tar sig dit. Med engagemang, motivation och drivkraft är det lättare att nå de uppsatta målen – värden som gömmer sig under ytan, men som rymmer en enorm sprängkraft.

 

Alla grupper kan utvecklas till högpresterande team, men inte alla når den nivån. Att föra upp ”huret” på den dagliga agendan gör såväl den linjära verksamheten som projekten smidigare och öppnare. Det underlättar för att få in rätt person på rätt plats och för att utveckla gruppens förmåga. Genom att synliggöra hur-frågorna tar man bättre vara på varandras olika kunskaper och perspektiv. Här följer fyra exempel på kommunikationsverktyg för att stärka teamet:

Personlig presentation
Alla i gruppen besvarar samma frågor: Vad är jag bra på? Vad ska jag bidra med? Vad motiverar mig? Vilket stöd behöver jag?

Feedback
Bra feedback ska alltid vara som en gåva med utveckling som syfte. Ge varandra åtta positiva omdömen och ett tips på något att förbättra.

Spelplansanalys
Se verksamheten som en spelplan. Vilka spelare finns tillgängliga och vilken position har de? Vilka regler gäller och finns det några som är viktigare än andra? Hur hanterar vi interna konflikter och hur ser vi på våra ”motståndare”?

Intressentanalys
Genom att göra en intressentanalys går det att stärka engagerade personers inflytande och makt, och skapa större engagemang hos personer som redan har makt. Syftet med analysen är att lyfta fram annars outnyttjad potential.

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att synliggöra de värden som är svårast att ta på. Är din verksamhet i behov av förbättrad kommunikation, stärkt engagemang och mer motivationskraft? Vi vet hur. Hör av dig!