Projektledaren som coach i en agil verksamhet

Det agila arbetssättet, där kundnyttan är i fokus och teamen själva ansvarar för leveransen, kan på papperet tyckas oförenligt med traditionell projektledning. Men det är inte riktigt hela bilden.

I projekt där flera team ansvarar för olika delar av produktionen och där samordning mellan komponenterna är ett måste, finns ofta ett behov av coachning och stöd från en mellanhand. Och i verksamheter som ännu inte är fullt agila behövs alltid en länk mellan det gamla och det nya, någon som styr in alla team på samma bana och skapar en samsyn.

Vår syn på ledarskap i det agila
Vi på Donald Davies & Partners har lika mycket erfarenhet från traditionella linjeverksamheter och projekt som från att jobba nära mindre team med friare tyglar – kort sagt det bästa av två världar. Vi tror inte på paragrafrytteri eller tidsfascism utan på att vara kommunikativa, modiga, motiverade och öppna för nya lösningar. Vi har bred erfarenhet från olika sorters agila projekt och bra grundvärderingar som stöder ett modernt ledarskap.

När kombinationen blir lyckad, anser vi att resultatet också blir dubbelt så bra! Här listar vi några viktiga saker att tänka på i agila, eller snudd på agila, projekt:

Skapa förståelse
Ledningen måste inse att framgång inte bara handlar om att följa en tidplan utan att också löpande leverera rätt värde till kunderna och organisationen. Se till att skapa spelrum och tillit för de resurser verksamheten har behov av. Ett sätt är att initiera möten mellan ledning och verksamheten eller marknaden – förståelse skapas åt båda hållen.

Lämna vägen öppen
Sätt effektmålen och se till att alla vet vad de förväntas åstadkomma. Men lämna vägen dit öppen. Hur målen ska nås behöver inte skrivas i sten.

Sluta vänta
För att agila projekt ska bli så effektiva som möjligt behöver alla hjälpa varandra istället för att ”vänta in de andra teamen”. Genom att tillsammans lösa uppgifterna luckras gränserna automatiskt upp. Jobba aktivt för en öppnare företagskultur.

Vill du veta mer om hur vi arbetar i agila team? Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

 

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Läs även:

Insights: Så arbetade vi med de agila teamen i SEBs stora systemskifte
Insights: Agilt i praktiken – tre bra tips för projektledaren
Insights: Agil projektledning- DÅ är projektet klart!
Insights: 10 saker att tänka på inför agila projekt