Projektkontor – 7 framgångsfaktorer

Fredagen den 14 november, genomförde vi ett seminarium om framgångsfaktorer kring projektkontor och projektrevision. Vår partner Björn Forsberg, med erfarenhet från att etablera projektkontor, gick igenom flera värdefulla tips.

Till exempel lyfte Björn upp ett antal viktiga faktorer vid etablering av ett projektkontor (du hittar dem via länken längre ner). Björn avslutade med att ge ytterligare 7 tips för att du ska lyckas vid införandet av ett projektkontor. Såhär lyder de:

Underbygg behovet. Hur stort värde tillför ett projektkontor?
Gradera projekten. Dra en gräns för projektkontorets ansvar.
Analysera noga var största förbättringspotentialen finns och lägg initialt fokus där. Lägg även fokus på ”lågt hängande frukter”.
Namnge projektkontoret på ett klokt sätt så att dess ansvar och omfattning framgår av namnet.
Projektkontorets mandat bör framgå av organisationsschemat.
Säkerställ att lanseringen inte undgår någon som kommer att beröras av projektkontorets verksamhet.
Underskatta inte komplexiteten – detta är ett stort verksamhetsförändringsprojekt.

Vill du läsa mer om projektkontor, och Björns framgångsfaktorer vid etablering? Gör det här.

Är du i färd med att starta upp ett projektkontor? Eller vill du veta mer om projektrevision? Kontakta oss!
Läs mer >>