Ingela Laméus

Rekryterare

Hej Ingela, hur kom det sig att du fastnade för just DD Rekrytering?

Jag tycker om att skapa kontakt och relation och jag tycker det är spännande att hitta den perfekta matchen där kandidatens egenskaper, drivkrafter och styrkor passar som klippt och skuret för ett uppdrag eller en viss tjänst. Det var mitt brinnande intresse för rekrytering som gjorde mig nyfiken på DD Rekrytering och tjänsten som rekryteringsansvarig.

Vid en intervju vill jag skapa en bra stämning och känsla hos kandidaten genom en bra dialog. En viktig del av detta är att återkoppla och ge feedback på hur man har uppfattat kandidaten, för att säkerställa att man skapat sig en rättvis bild av personen. Det var precis så min intervju gick till hos DD Rekrytering, vilket jag vill jobba för att återskapa!

“Jag vill skapa en bra och öppen dialog med kandidaterna så att jag får en rättvisande bild och förstår deras egenskaper, drivkrafter och styrkor så att jag på så sätt kan göra den perfekta matchningen mot rätt tjänst eller uppdrag”

Berätta lite mer om dig själv, vad kommer du att jobba med hos oss?
Jag har alltid tyckt om att träffa nya personer och jag tycker att det ligger något spännande i det personliga mötet. Det är nog detta driv som styrt in mig mot rekrytering. Jag har en examen i beteendevetenskap inom rehabilitering och även en personalvetarexamen. Jag har tidigare erfarenhet av rekrytering åt kommun och socialtjänst.

Min nuvarande roll innebär att jag är ansvarig för både extern och intern rekrytering. Vid extern rekrytering erbjuder vi våra kunder rekrytering av projektledare för anställning. Den interna rekryteringen av projektledare avser konsulter till DD Rekryterings moderbolag Donald Davies & Partners, samt till DD Rekryterings systerbolag DD Spring.

Vad tycker du är viktigast vid rekrytering av en projektledare?
Det är viktigt att väga in hårda värden som utbildning och erfarenhet, samtidigt är det minst lika viktigt att värdera mjuka värden som personlighet, vad som driver personen, värderingar och beteenden!