Överlevnadskittet för ett sjunkande skepp

I en större omställningsfas, där projekt oftast har en central roll, kan ett företag ibland råka ut för ett bakslag om kompetensen brister i leden. Men även om skeppet ser ut att sjunka snabbt, går det att ta tillbaka kontrollen och komma på rätt köl med hjälp av en central insatsstyrka bestående av experter.

 

Donald Davies har nycklarna och guidar dig rätt i sin bok ”Project Secrets”. I kapitlet ”How to Handle 100 Failing Projects” beskriver Donald hur han tillsammans med en grupp banbrytande projektledare lyckades rädda ett stort företag inom databranschen som fått dåligt rykte. Davies exempel innefattar en handfull åtgärder som är grundläggande för den här typen av problemlösning:

Sätt ihop en insatsstyrka
Välj ut ett team med specialkompetenser kring problemhantering och projektledning som kan rycka in när problem uppstår – ett mycket effektivt sätt att åtgärda fel och återvinna kundens förtroende.

Se över kontrakten
Se till att inga nya avtal skrivs utan att samtliga berörda avdelningar inom företaget först godkänt dem.

Samla allt på en plats
Samla alla avtalsåtaganden i ett register dit insatsstyrkan har snabb tillgång. Detta ger bättre översyn av verksamheten.

Backa upp säljteamet
Skapa ett arbetslag av projektledare och experter inom företagets nyckelområden, som ansvarar för såväl kundsupport som att förse säljarna med väsentligt underlag.

Återvänd till skolbänken
Håll upplärningskurser och ta fram strategiska manualer för att alla projektledare ska kunna prestera maximalt. Låt varje projektledare genomgå ett företagstest för att få sitt arbetscertifikat.

Läs mer om hur Donald Davies och hans kollegor räddade dagen på detta och andra komplexa projekt – köp boken här.