Vår historia.

Donald Davies – en pionjär inom projektledning

Donald Davies grundade vårt företag tillsammans med Björn Forsberg år 2000. Donald gick med sin enorma lyskraft och passion för projektledning, rakt in i hjärtat hos de han arbetade med. Med sin devis ‘We make reality out of ambition’ och sin stora kunskap, har han lämnat ett viktigt arv efter sig som vi förvaltar med stolthet.

Donald Davies, bördig från Wales, påbörjade 1954 sin projektledarbana och var drivande i att utveckla arbetssätt, metoder och projektledarrollen i sig. Under sin 50 år långa och framgångsrika karriär var han verksam i 16 länder och gjorde sig känd för att lyckas med projekt där andra inte nådde ända fram.

Under 1980- och 90-talet arbetade Donald ofta i Sverige på företag som SAS och Ericsson, och träffade då Björn Forsberg, som han skulle komma att grunda vårt företag tillsammans med år 2000. Idag består Donald Davies & Partners av ett 40-tal partnerkonsulter och ett stort antal projektkonsulter som verkar via oss såsom underkonsulter.

– ”Donald hade en unik förmåga att få andra att individuellt och i grupp prestera maximalt. Han kastade ofta in i energirika cocktails i projekten bestående av lika delar entusiasm, “sense of urgency”, glädje och möjlighet! Inget var någonsin omöjligt. Donald lämnade ingen oberörd – och allra minst mig. Jag fick möjligheten att arbeta nära honom redan i mitt första projekt och sedan under många år framöver. Utan den vägledning och coachning han gav mig på daglig basis hade mitt yrkesliv sannolikt haft en helt annan riktning och bana. Jag har Donald att tacka för mycket”, berättar medgrundare Björn Forsberg.

Donald gick bort 2017, 89 år gammal.

Foto: Niklas Östblom