Monotasking är inne, multitasking är ute

Under många år har man förespråkat multitasking. Att vara kreativ, ha många bollar i luften och att ta sig fram fort. Vi anses vara mer produktiva, hinna med mer och nå bättre resultat. Men hur effektivt är det egentligen?

Den som söker arbete idag får ofta höra att “du förväntas ha många bollar i luften”, du ska vara kreativ och anpassningsbar. Under många år har det värderats högt, nästan oavsett vad du arbetar med, att vara flexibel och kasta sig mellan olika arbetsuppgifter. Men är detta verkligen det bästa sättet att arbeta? Blir du inte en smula splittrad av att ha ditt fokus på olika uppgifter samtidigt?

Borde inte resultatet av ett arbete kunna bli bättre och mer kvalitativt om du ägnar dig åt en sak i taget? Det påstår i alla fall de som förespråkar monotasking, konsten att ta sig an en uppgift i taget.

Monotasking receptet för effektivitet och mindre stress

Genom att rikta allt fokus på en uppgift i taget når du bättre resultat för varje specifik uppgift. Fullt fokus på en uppgift i taget bidrar också till minskad stress eftersom du slipper ha alla “to do’s” och tankar i huvudet på en och samma gång. Minskad stress innebär ökad trevnad på arbetsplatsen och i hemmet – både för dig, dina kollegor och eventuella familjemedlemmar…

3 tips till nybörjaren
Att anta monotasking kan kännas som att slopa alla principer som du lärt dig för att bli effektiv och få många saker gjorda snabbt, men varför inte prova något nytt som kan ge ett bra resultat?

1. Prioritera
Strukturera de arbetsuppgifter du har på agendan och skriv sedan en lista där du rangordnar dem efter prioriteringsordning.

2. Fokusera
Börja helt enkelt uppifrån och arbeta dig igenom den första uppgiften. Lägg allt fokus och all koncentration på den uppgift du har framför dig just nu. Det kan vara svårt om du har mycket som måste göras, men övning ger färdighet.

3. Leverera
Fortsätt lugnt och metodiskt att avverka din lista punkt för punkt. Om möjligt, sätt telefonen på ljudlöst, stäng ner mailen och andra webbsidor som du inte behöver för uppgiften du ska ta dig an.

 

Anse dig utmanad att prova på monotasking! Start: imorgon

 

Så, hur gick det? Föredrar du multitasking eller monotasking? Dela gärna med
dig av resultatet i en kommentar på vår LinkedIn eller Facebook.


Hälsningar,
Pernilla Lundin
Donald Davies & Partners (vd jan 2012-mars 2019)