Liten tuva stjälper ofta stort lass

Ju större ett företag eller en organisation är, desto viktigare är det att hålla tidplanen i projekten. Bristande rutiner kan inte bara påverka enskilda projekt, utan verksamheten i stort. En projektrevision, mindre eller omfattande, kan vara till stor nytta för att få ett projekt på rätt kurs. 

Här är några av de vanligaste åtgärderna:

Att identifiera problemet
Kunskap om varför projektet inte fungerar är a och o.

Att finjustera styrningen
Styrgruppen måste ha kompetensen att kommunicera målen med medarbetarna.

Att peka ut vägen
Med en ny projektplanering utifrån slutsatserna och långsiktiga arbetsrutiner får projektet den nödvändiga strukturen.

Läs mer om hur Donald Davies & Partners hjälpte en världsledande kund inom gruvindustrin med en projektrevision här.


Läs mer >>