Enad plattform för Sveriges fem storbanker

Enad plattform för Sveriges fem storbanker

En enad plattform. Ökad tillgänglighet. Fler tjänster. Minskade kostnader. Vinsterna blev många när IT-företaget EVRY A/S hjälpte Bankomat AB att ta över driften av uttags- och insättningsautomaterna från Sveriges fem storbanker. Detta skedde successivt under 2012-2013, och idag fungerar 2 200 automater i landet på samma sätt, och kan ge samma service till alla kunder oavsett bank.

Bolaget Bankomat AB bildades 2010 och ägs idag av de fem stor-bankerna Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank och Sparbankerna. Bolagets uppdrag under 2012-2013 var att ta över verksamheten kopplad till de fem bankernas automatverksamhet för kontanthantering. En ny tjänsteplattform upphandlades av EVRY (evry.com), som bland annat fick uppgiften att anpassa plattformen till svenska förhållanden. Som programledare anlitade EVRY Björn Forsberg från Donald Davies & Partners.

Etablera och rulla ut

Uppdraget som programledare var att koordinera och styra de totalt nio projekten som ingick i programmet – nio projekt med hög komplexitet, representerade av sju olika juridiska personer. Den nya tjänsteplattformen skulle etableras så effektivt som möjligt. Därefter skulle ett separat projekt hantera migreringen, överläggningen, av den gemensamma lösningen från bankernas drift av sina respektive automater, till den gemensamma driften. Även detta projekt fick Björn Forsberg förtroendet att ta över efter att ca 200 automater migrerats. De återstående 2000 automaterna migrerades enligt tidplan och till budget.

Nu fungerar alla våra 2 200 automater i landet på samma sätt – oavsett vilken bank kunden har.

 

Enat system med stora vinster

Vid en första anblick syns en av de många nyheterna direkt; alla uttags- och insättningsautomaterna har nu fått en logotyp från Bankomat®, oavsett vilken bank eller plats den finns vid. En annan nyhet är att automaterna identifierar vilken bank kunden tillhör, och gör det sedan möjligt att från automaten utföra alla de tjänster kundens bank tillåter.

Tidigare har kunden till exempel inte kunnat få tydliga kontoutdrag från en automat som inte är kundens egen banks automat. Det får kunden idag. I övrigt har kunden tillgång till alla de tjänster som den egna banken erbjuder, till exempel att göra överföringar och byta PIN- kod. Den nya plattformen ger även möjlighet till flera nya tjänster i automaterna i framtiden”, säger Tore Pettersen, projektägare hos EVRY.

Den efterlängtade förändringen har alltså inneburit flera fördelar för användarna. För bankerna är en av vinsterna att de nu själva, var för sig, slipper investeringar i nya automater, då de kan överlåta drift och förvaltning till Bankomat AB.

Automaterna kan nu drivas mer kostnadseffektivt än vad bankerna själva har haft möjlighet att göra. De har alla haft sina olika system och egen hantering för avräkning, värdetransporter och liknande. Vi gör stora samordningsvinster nu”, säger Tore Pettersen.

Alla de tusentals personer som varje dag använder en kontantautomat har fått en smidigare vardag. Framtidens tjänsteplattform är satt.

Donald Davies & Partners roll i projektet:

  • Under tillverkningsfasen: Etablering och ledning av ett program bestående av fem bankprojekt, respektive ett projekt vardera för utveckling, test, pilot och mottagande. Programledaren ansvarade även för ledning av pilotprojektet.
  • Under överläggningsfasen: Projektledning av den projektgrupp  som dels hanterade sex leverantörer, dels kunden Bankomat AB och dess kunder (bankerna).

 

Tre viktiga lärdomar från detta uppdrag:

  1. Under tillverkningsfasen: Att tidigt enas om, och fastställa, en uppsättning styrande principer skapar en god grund för fortsatt arbete, och ger ett kraftfullt verktyg som senare kan visa sig vara mycket värdefullt.
  2. Under överläggningsfasen: Det anpassade ärendehanteringssystemet/databasen utgjorde en utomordentligt viktig central för inrapportering och informationsspridning av/till alla aktörer.
  3. Under överläggningsfasen: Förändringar till grunddata och planer får konsekvenser, och det är viktigt att den som begär en ändring också är beredd att stå för konsekvenserna.