Ökad effektivitet och förbättrad kundservice hos kartongfabriken

Ökad effektivitet och förbättrad kundservice hos kartongfabriken

Det stora industriföretaget som bland annat tillverkar kartonger, stod med föråldrade system för planering, produktion, logistik och kvalitet. Bland annat var systemen bristfälligt integrerade med varandra, vilket gjorde att olika användare inte hade tillgång till samma viktiga information. Ett projekt för att lösa detta startades och Donald Davies & Partners kontaktades för att hjälpa till.

Förutom problemet med att användarna inte på ett enkelt sätt kunde komma åt samma information – om till exempel ordrar från kunder – så hade tillagda funktioner och system gjort det komplicerat och svårt att synkronisera databasstrukturerna. Det gick inte att lita på viktiga data och rapporter utan extra kontroller.

Målen med projektet var bland annat att förbättra kvalitetsredovisning för att uppfylla kundernas krav, förbättra rapporteringsstruktur och minska den tid det tog för användarna att hitta den information de sökte.

Totalt sju system skulle ersättas med ett

Först genomfördes en omfattande förstudie där man tittade på ett antal olika systemlösningar från olika leverantörer. Önskemålet var ett integrerat system som kunde ersätta systemen för bland annat produktionsplanering, logistikhantering, beställning av transporter och reklamationshantering.

Donald Davies & Partners roll i förstudien var att hjälpa till med framtagande av kravspecifikationen samt upphandling av systemet.

Donald Davies & Partners roll i förstudien var att hjälpa till med framtagande av kravspecifikationen samt upphandling av systemet, och antog sedan rollen som projektledare och testledare i systemimplementationen. Efter upphandlingen genomfördes implementationen på 20 månader, inom utsatt budget och tid. Systemet togs i drift i samband med ett fabriksstopp och igångkörningen av det nya systemet skedde vid ett tillfälle.

Samma info ger nöjdare kunder

Efter införande av det integrerade systemet har idag alla användare tillgång till samma information om bland annat ordrar, planering och transporter. Detta ger i slutändan en större effektivitet i produktionen – och en bättre service till kunderna.

Donald Davies & Partners roll i projektet:

  • Skapade en tydlig behovsbild av projektet.
  • Ledde och bemannade projektet.