Nytt verksamhetssystem på rekordtid för jättekoncern

Nytt verksamhetssystem på rekordtid för jättekoncern

Koncernen som tillverkar verktyg och arbetskläder för hantverkare och byggarbetare, har över 600 anställda och produktion runt om i världen. 2011 blev de många olika verksamhetssystemen inom koncernen ett för stort problem. Tiden var mogen att skapa och implementera ett gemensamt verksamhetssystem. Donald Davies & Partners kontaktades. På rekordtid kom ett sådant system på plats. Nu kan hela koncernen möta framtiden som ETT företag.

Företaget har egen tillverkning på flera orter i Sverige, liksom i flera länder i Europa. Kontraktstillverkning sker i Asien. Ett så pass stort företag, med verksamheter runt om i världen, behöver riktigt effektiva processer och system för att leva upp till dagens krav på kvalitet och miljö.

Från flera system till ett gemensamt

Under flera år har företaget haft planer på att skapa och implementera ett gemensamt verksamhetssystem för hela koncernen. Men en utmaning har varit att lyckas lyfta och driva en så pass stort projekt internt.  Hösten 2011 togs beslutet att försöka införa ett processbaserat verksamhetssystem certifierat enligt standarderna ISO9001 Kvalitet och ISO14001 Miljö för hela koncernen, ett så kallat multicertifikat. Målet: att i framtiden bättre kunna arbeta med ständiga förbättringar, minska certifieringskostnaderna samt bidra till att skapa ETT företag.

Alla ska med på tåget

Genomförandet, som bestod i många utmanande moment, drevs av en verksamhetskonsult och projektledare från Donald Davies & Partners. Uppdraget innehöll moment såsom kartläggning av koncernens processer och befintliga verksamhetssystem, analys, design av lösning, handlingsplan och genomförande. En av de viktigaste delarna var också utbildning av nyckelpersoner och chefer inom företaget, i hur en verksamhet kan beskrivas utifrån de processer som verkar i företaget. På så sätt förstod alla vinsterna med det nya systemet, och kunde ställa sig bakom projektet.

I september 2012 erhöll företaget önskat certifikat, och idag upplever de stora fördelar med det nya verksamhetssystemet, bland annat lägre certifieringskostnader. Med det i ryggen kan de möta framtiden mer kraftfullt än någonsin.

Donald Davies & Partners roll i projektet:

  • Visade hur verksamheten kunde bli mer effektivt.
  • Hjälpe till att leda och bemanna projektet, vilket gav projektet ny kraft.