Våra kunder har ett behov av ledande roller inom projekt

Inom industri-, bank/finans- och transportsektorn, liksom inom kommuner och landsting, där hittar du de flesta av våra kunder. Alla är stora och medelstora företag och organisationer med säten i Mälardalen, Stockholm, Uppland och Gävledala – men inte sällan med hela världen som marknad. Gemensamt för dem alla är att de står inför eller mitt i en förändring eller ett projekt som har en stor inverkan på verksamheten.

Några exempel:

Vi har ramavtal hos:

 • CSN
 • Försäkringskassan
 • Gävle Kommun
 • Inköp Gävleborg
 • Kammarkollegiet Region Södra
 • Landstinget Dalarna
 • Region Uppsala
 • Riksgälden
 • Statens Tjänstepensionsverk
 • Stockholms Läns Landsting
 • Storstockholms Lokaltrafik
 • Swedavia, SAS
 • Trafikverket Trafikinformation

Vi kan projekt. Kontakta mig!


Olof Smith
018 – 12 21 50
070 – 453 06 69
olof.smith@ddp.se