Pär-Olov Söderman

Pär-Olov Söderman

Expertis

Projektledning

Utdrag ur CV

Kravanalys, Sandvik Coromant

Projektledare, Bankomat

Projektledare, Transportstyrelsen

Teknisk projektledare, Lantmäteriet

Projektledning, Sandvik Tooling

Projektledning, Industriföretag

Projektledning, Folksam

Projektledning, bwin

Anpassar ledarroll efter projekt

Målinriktad och drivande. Flexibel och kreativ. Med engagemang och drivkraft får Pär-Olov Söderman sina projektdeltagare att arbeta mot samma mål. Gärna genom agila metoder. 

P-O har läst teknisk fysik i Uppsala och är en erfaren projektledare hos Donald Davies & Partners.  Han är en problemlösare som har god kunskap och erfarenhet från de flesta roller i ett projekt.
– Jag har lätt att sätta mig in i nya saker och jag tycker om att lösa problem.

Granskande och kreativ

Lika målinriktad som P-O är i arbetet är han också privat. Skulle hans vänner och familj beskriva honom är han dessutom kunnig och kreativ. När han talar om sig själv är  det en nyfiken person som tar form.
– Jag är intresserad av att lära mig saker och ser mig själv som en granskande person.

Förkärlek till agila metoder

P-O har tidigare arbetat i olika former av projektledning, oftast i projekt med någon form av IT-anknytning, bland annat på Sandvik, bwin, Lantmäteriet, Folksam och Transportstyrelsen. P-O anser att det viktigaste i ett projekt är att förstå varför projektet genomförs, förstå vad som skall göras och att vara flexibel.
– Jag tycker att ett projekt blir effektivt och lyckat när det lever upp till krav och förväntningar, och när affärsnyttan blir bestående över tid! Men också när alla projektdeltagare har haft kul, lärt sig något nytt och känt att de har bidragit till ett lyckat resultat.

Som ledare pekar P-O ut riktningen, stöttar vid behov och undviker detaljstyrning. Han tycker att det är viktigt att lyssna på medarbetarna och söka en demokratisk lösning, men ibland är det viktigt att bara bestämma.
– Jag anser att min ledarskapsstil är flexibel. En ledarskapsstil måste anpassas efter situationen, samma stil är inte bäst i alla lägen.
När P-O blickar framåt säger han:
– Jag vill arbeta med något inspirerande och utmanande, det är huvudsaken!