Per-Arne Brattemo

Per-Arne Brattemo

Expertis

Projektledning, Kravhantering, Systemarkitekt, Verksamhetsutveckling

Utdrag ur CV

Projektledare, Region Gävleborg

Projektledare, Transportstyrelsen

Applikationsarkitekt, Lantmäteriet

Förstudie inklusive designunderlag och kravspecifikation, Uppsala hem

Projekt- och programledning, Uppsala och Knivsta kommun

Projektledning, inklusive kravhantering, informationsarkitektur och designförslag, Östhammars kommun

Självständigt och ansvarstagande är ledstjärnan.

Nära till skratt. Lätt för att samarbeta. P-A Brattemo är konsulten som har byggt upp och utvecklat organisationer där webben spelat huvudrollen. 

P-A har arbetat som konsult hos Donald Davies & Partners sedan juli 2008. Hans inriktningar har främst varit program-, projekt-, utvecklingsledning och arkitekturarbete.
– Jag har varit lyckligt lottad att få arbeta inom så många olika fält. Från företagsutveckling till projektledning, och utveckling. Just omväxlingen, att få arbeta både med strategiska och operativa uppgifter, är det som har tilltalat mig och har varit lite av en ledstjärna.

P-A tycker att nyckeln till målet är teamet.
–  Jag har nära till skratt, lätt för att samarbeta och verka tillsammans i grupper. Under årens lopp har jag fått möjlighet att bygga och utveckla arbetsorganisationer i såväl egen verksamhet som i kunduppdrag, vilket gett mig konkret erfarenhet om hur man tillsammans med andra når bestående resultat.

Webbteknologi för en god sak

P-A har gått i mål med många uppdrag.  Ett som särskilt satt sig i minnet är ett uppdrag han gjorde för Stockholms läns landsting där han projektledde och realiserade en webbaserad frågelåda (Q&A-applikation) för Barn- och ungdomspsykiatrin. Ungdomar ställde frågor och personal från BUP besvarade dem. När P-A började hade applikationen funnits i olika skepnader under ett antal år och innehöll redan omkring 10 000-tal frågor-svar-kombinationer.
– Kombinationen av modern webbteknologi tillsammans med en dedikerad och kompetent personal, där utfallet hade och fortfarande har en stor betydelse för målgruppen, gjorde detta till ett mycket tillfredsställande uppdrag.

Siktar på affärsutveckling

Att P-A trivs i sin arbetsroll råder det ingen tvekan om. Han anser att Donald Davies & Partners har förverkligat det som han själv alltid har haft som ledstjärna i sin företagsutveckling:
– Donald Davies & Partners har ett starkt nätverk av kompetenta och mycket erfarna konsulter. Arbetet bedrivs under självständiga förutsättningar och ansvarstagande. I tidigare affärsverksamhet har jag alltid strävat mot den organisationsmodellen och nu får jag chansen att arbeta i en sådan.

Framtiden då?
– Jag skulle gärna arbeta i ett omfattande affärsutvecklingsuppdrag, där IT endast är en bland flera beståndsdeler. Det vore intressant.