Patrick Hillberg

Patrick Hillberg

Expertis

Projektledning, Förändringsledning, Verksamhetsutveckling

Utdrag ur CV

Projektledning inom området teknik och produktutveckling, Sandvik Coromant

Process och verksamhetsutveckling inom Produkt Information, Sandvik Coromant

Projektledning inom standardisering, implementering av process och funktion, Sandvik Mining

Förstudieledare samt framtagning av affärsanalys, Sandvik Coromant

Platschef, Teknikchef, ABB Service

Enhetschef, Global services, Ericsson AB

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?

Program- och projektledning samt affärs- och verksamhetsutveckling, gärna med inslag av förändringsledarskap.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?

Sedan Juli 2012.

Hur skulle du beskriva dig själv som person – och som konsult?

Som person uppfattas jag som ansvarstagande, engagerad, prestigelös, relationsorienterad och med ett starkt engagemang för förändringsledarskap. Värdesätter själv ord som lojalitet, öppenhet och integritet. Har en god analytisk förmåga och kan tolka och strukturera problem för att sedan omsätta det till lösningar. Är drivande och entusiasmerande och ser till att skapa handlingskraft.

Berätta lite kort om ett minnesvärt uppdrag? Vilket företag gällde det?

Mitt första uppdrag, på Sandvik Coromant. Som ett första konsultuppdrag har det varit spännande att få komma igång i en tekniskt krävande miljö, och många intressanta möten med organisation och människor. Mitt bidrag har varit att genomföra en affärsanalys av en ny generations konstruktionssystem, och skapa bästa förutsättningar för en kommande implementation.

Vad skulle ditt önskeuppdrag vara?

Jag trivs med att leda större förändringsuppdrag av olika slag, stimuleras också av arbetet med att skapa ständiga förbättringar i vardagen. En tydlig drivkraft är att ställas inför nya utmaningar och utveckla verksamhet och människa.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?

Få representera ett tydligt varumärke och vara delaktig i ett större nätverk av kompetens och erfarenhet. Vi är starkare tillsammans och kan därmed få tillgång till mera intressanta uppdrag och utmaningar.